Skip to main content

Postzegel markeert megaklus SBOF

08 oktober 2023

De SBOF, de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo, heeft een omvangrijke administratieve klus geklaard. Ruim 1100 rechthebbenden van graven op de begraafplaatsen in Oosterwolde en Fochteloo ontvingen begin oktober een brief in een inspanning om de digitale grafadministratie te actualiseren.

„Het doel van deze actie is het verifiëren en bijwerken van de gegevens in onze administratie”, vertelt Jan Koops, voorzitter van de stichting. „Dit betreft niet alleen de gegevens van de rechthebbenden zelf, maar ook de details van de graven waarvoor zij verantwoordelijk zijn, evenals de namen van de personen die in deze graven rusten. Het is van groot belang dat deze informatie accuraat is. Jaarlijks verstuurt de grafadministrateur tientallen brieven naar rechthebbenden om de grafrechten te verlengen. Daarvan komt soms wel twintig procent onbestelbaar retour vanwege verhuizing of overlijden. Dan stellen wij nog alles in het werk om alsnog de rechthebbende of nabestaanden ervan op te sporen, met als ultieme poging de plaatsing van de gegevens op de publicatieborden op de begraafplaats met de oproep contact met ons op te nemen. Maar dat alles heeft helaas niet altijd het gewenste resultaat. Daardoor kan het gebeuren dat een jaar na publicatie de grafrechten vervallen worden verklaard en het monument wordt verwijderd. Begin oktober hadden wij van slechts 300 rechthebbenden een e-mailadres; wij hopen dat het er na de actie veel meer zullen zijn. Dan kunnen wij periodiek een nieuwsbrief uitbrengen over de ontwikkelingen binnen de stichting en op de begraafplaatsen.”

Om deze schrijfactie te markeren, heeft de stichting via PostNL een zogenoemde persoonlijke postzegel uitgebracht. Op deze zegel prijkt de afbeelding van de monumentale treurbeuk op de begraafplaats Prandingahof in Oosterwolde. De treurbeuk, een symbool van verdriet en hoop, is sinds de opening van die begraafplaats in 1889 getuige geweest van vele herinneringen en momenten van troost. De boom is minimaal zo’n 144 jaar oud en staat op de zogenoemde Bomenlijst van de gemeente.

 

Aangepast: 28 februari 2024