Skip to main content

Restauratie van de VOC begraafplaats Karikop te Nagapatnam, Tamil Nadu, India


{seog:disable}Stichting Dodenakkers.nl zet zich in voor het behoud van Nederlands funerair erfgoed, zowel in Nederland als in historisch daaraan verbonden gebieden. Zo kunt u op onze website uitgebreide artikelen lezen over Nederlands funerair erfgoed in de Verenigde Staten en Indonesië. De stichting hecht waarde aan dit erfgoed en levert middels onderzoek en voorlichting ook een bijdrage aan het instandhouden van deze begraafplaatsen.

Hoewel de financiële middelen van de stichting beperkt zijn, heeft het bestuur besloten met een bijdrage van €250 een initiatief in India te ondersteunen. Het project is een initiatief van Stichting Thomas Bouwprojecten, dat gelden werft om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland scholen en kindertehuizen te bouwen. Voor het project wordt gebruik gemaakt van lokale aannemers en zal het onderhoud in de toekomst gedaan worden door vrijwilligers. 
 
Het oude kerkhof in Nagapatnam is gelegen naast het moderne kerkhof van de St. Pieterskerk van de Church of South India en heeft dezelfde ingang. Het kerkhof is erg groot en telt 54 Nederlandse graven uit de periode 1664 tot 1833. Vanaf 1781, na verovering en verwoesting van het VOC-fort en overname van de handelsvestiging door de Engelsen, telt het kerkhof nog 23 Engelse, 2 Armeense, 2 Portugese, 1 Duits en 1 Deens graf. De dominante monumenten op het kerkhof zijn de grote tombe van Anthonia Steelant met de daarnaast staande obelisk van Adriana Mossel-Appels en de oorspronkelijke ingangsboog die nu half dichtgemetseld is.
 
Met een bescheiden bijdrage wil Stichting Dodenakkers.nl dit initiatief van harte steunen. 
 
 
Tombe Nagapatnam
 
 
In mei 2017 hebben twee medewerkers samen met een medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bezoek gebracht aan de begraafplaats met als doel een advies uit te brengen over de restauratieplannen. De missie heeft tot een positief advies geleid.
 
Aangepast: 11 februari 2024

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf