Skip to main content

Funerair erfgoed in Opsterland

20 november 2023

Op donderdag 23 november geeft specialist funerair erfgoed Leon Bok een lezing over de cultuurhistorische waarde van het funerair erfgoed in Opsterland. In het kader van de Moanne fan it Erfskip, oftewel de maand van het erfgoed, gaat Bok in op de ontwikkelingen van de grafcultuur in Opsterland in relatie tot hoe dat in Nederland tot stand kwam. Dit doet hij aan de hand van bevindingen die hij deed bij een recent uitgevoerde quickscan van alle gemeentelijke begraafplaatsen. In zijn lezing gaat Bok in op verschillende bijzonderheden rondom het begraven in de gemeente en gaat hij in op enkele bijzondere grafmonumenten die hij trof bij zijn onderzoek. Daarbij betrekt hij ook de overige begraafplaatsen in de gemeente en waar nodig elders in de provincie Fryslân of in Nederland.

De quickscan,  in opdracht van de gemeente, dient om verder onderzoek te doen op een aantal begraafplaatsen of delen daarvan. Op deze wijze hoopt de gemeente Opsterland die graven en grafmonumenten te kunnen selecteren die het waard zijn om voor de toekomst te behouden. In zijn quickscan is Bok al op verschillende personen gestuit die van belang zijn voor de geschiedenis van Opsterland. Aan de ene zijde zijn dat adellijke families zoals de Van Harinxma’s, maar ook enkele socialistische politici als Lourens van der Zwaag en Gerrit Roorda. Bij een nadere inventarisatie hoopt Bok een goed beeld te kunnen krijgen van graven van bijzondere personen en behoudenswaardige grafmonumenten.

Uiteraard is er gedurende de lezing en ook na afloop de mogelijkheid tot het stellen van vragen over het funeraire erfgoed in de gemeente.

De lezing zal plaatsvinden in De Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV Gorredijk, start 19.30 uur. De kosten bedragen 5 euro.

Lees het artikel op sa24.nl.

 

Aangepast: 09 maart 2024