Skip to main content

Herplaatsing monument Brumsteede op de Noorderbegraafplaats te Assen

17 december 2021

Op donderdagmiddag 16 december jl. is op de Asser Noorderbegraafplaats het eerste gedeelte van het neogotische gietijzeren grafmonument Brumsteede herplaatst. Het monument van Brumsteede is een product van de inmiddels opgeheven Asser IJzergieterij, In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw was het monument – het hoogste gietijzeren grafmonument in Nederland – in verval geraakt. Door corrosie waren de bundelpijlers van het baldakijn ernstig aangetast. Vele onderdelen, zowel van het baldakijn als het omringende hek waren in de loop van de tijd verdwenen.

{seog:disable}Na de demontage in 2019 is in de smederij van Ron Caspers te Warffum al het ijzerwerk zorgvuldig in onderdelen uit elkaar gehaald. Na de verwijdering van de verflagen kwamen er nogal wat breuken in de neogotische traceringen aan het licht. Deze zijn nu alle gelast. In de holle delen van de pijlers bleek nog veel vormzand aanwezig te zijn. Door inwatering ontstond op verschillende plaatsen vorstschade. Ook dit is geheel hersteld. Daarna zijn de ontbrekende ornamenten naar bewaard gebleven delen bijgegoten. Helaas was de olielamp, die oorspronkelijk de top van het tentdak bekroonde, verdwenen. Wel was hiervan nog een duidelijke foto bewaard gebleven. Houtsnijder Tico Top uit Kloosterburen heeft een goed gelijkend model in hout kunnen maken, zodat deze in ijzer kon worden nagegoten.

Grafmonument Brumsteede (foto Lukas Kwant, 2021)Grafmonument Brumsteede (foto Lukas Kwant, 2021)

Na zestig jaar is het altaar met het hoge baldakijn nu weer compleet aanwezig.

Toch is het hele monument nog niet klaar. Want aan de forse neogotische hekken met hoekpalen wordt nog gewerkt. Deze worden zoals het nu lijkt eind januari geplaatst. De restauratie van het grafmonument van Brumsteede, evenals dat van de familie Van Bulderen, kon gerealiseerd worden met steun van de gemeente Assen.

In participatie met de gemeente Assen, beijveren meer dan 30 vrijwilligers van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen (SNBA) zich de Noorderbegraafplaats te restaureren. De vrijwilligers knappen, met medewerking van nabestaanden, de graven op.

 

 

Aangepast: 11 februari 2024

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten