Skip to main content

Platform Funerair Erfgoed – Biodiversiteit 21 april 2021

28 februari 2021

Nederland telt ruim 4.000 hectare aan begraafplaatsen. Dat is relatief weinig in vergelijking met de tienduizenden hectaren aan natuurgebieden in Nederland. De ligging en opbouw van begraafplaatsen zorgt er echter wel voor dat begraafplaatsen een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit. Voor veel planten en dieren vormen begraafplaatsen belangrijke stilteplekken en zijn het groene oases in een stedelijke omgeving. Ook in agrarische gebieden waar natuur een ondergeschikte rol speelt, vormen begraafplaatsen belangrijke lokaties.

Grote bonte specht{seog:disable}Het Platform Funerair Erfgoed georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besteedt op 21 april a.s. aandacht aan de biodiversiteit op begraafplaatsen. Nieuws over de steeds  afnemende aantal insecten doet ons beseffen dat meer aandacht nodig is. Dat houdt misschien in dat er minder gemaaid moet worden om wat meer kruiden te ontwikkelen voor bijen en andere insecten die nectar verzamelen. Ook het creëren van wat ruigere steenhopen kan aantrekkelijk zijn voor insecten.

Begraafplaatsen zijn ook op microniveau belangrijk voor flora en fauna. In een enkel grafvak kunnen ideale omstandigheden leiden tot de groei en bloei van vetplanten die elders niet meer voorkomen. En de vele grafmonumenten zelf vormen ideale locaties voor mossen en korstmossen. Vooral die laatste hebben veel te leiden gehad onder de milieuomstandigheden in de afgelopen decennia.

Vijf sprekers gaan kort in op de aspecten van biodiversiteit die ze zijn tegenkomen tijdens hun werk. Waarom een begraafplaats belangrijk is voor bodemdieren of waarom het hotspots zijn voor korstmossen. Ook wordt ingegaan op maatregelen tot behoud van funerair erfgoed in relatie tot biodiversiteit.

Het platform wordt aangeboden via een webinar, waarvoor u zich kunt opgeven via deze link

Aangepast: 11 februari 2024