Skip to main content

Soest - Rooms Katholieke begraafplaats op Het Hart

28 juli 2010

Naast het kerkhof aan de Dalweg en het Katholieke deel op de Algemene begraafplaats beschikt de katholieke gemeenschap in Soest ook nog over een begraafplaats aan de Kostverlorenweg. Deze begraafplaats werd geopend en gebruikt vanuit de latere Mariaparochie te Soestdijk. De parochie werd voor de Eerste Wereldoorlog afgesplitst van die in Soest, maar kende geen vlotte groei. De begraafplaats op het Hart aan de Kostenverlorenweg werd evenwel in november 1912 ingewijd.

Blik richting het centrale kruis op de begraafplaats.Blik richting het centrale kruis op de begraafplaats.Het terrein bij de begraafplaats, toen nog aan de rand van het dorp, was in eerste instantie aangekocht om naast de begraafplaats een nieuwe parochiekerk en enkele scholen te bouwen. Deze gebouwen zijn hier nooit gekomen, maar in 1925 werd veel meer noordelijk wel de nieuwe parochiekerk gebouwd. Deze kerk werd in 1978 gesloopt. De begraafplaats bleef.

Wie heden ten dage de begraafplaats zoekt, moet zich begeven op een wat troosteloos industrieterrein. Achter een eenvoudig stalen hek betreedt men een klein rechthoekig terrein met een kleine bestrate entree. Hierachter loopt het van grind voorziene hoofdpad naar een eenvoudig kruis op een verhoging. Aan weerszijden van het hoofdpad strekken zich nog enkele zijpaden uit. Aan de linkerzijde oogt de begraafplaats redelijk groen en is ze afgeschermd van de omgeving, maar aan de rechterzijde markeren hoge fabrieksgebouwen de grenzen van de begraafplaats.

Overzicht vanaf de achterzijde van de begraafplaatsOverzicht vanaf de achterzijde van de begraafplaats.

De over het algemeen eenvoudige grafmonumenten liggen strak langs de paden. Rondom het wat hoger gelegen kruis zijn de graven in een cirkel langs paden gelegd en hier is ook sprake van enig reliëf. Wie naar de plattegrond kijkt, ziet een interessant patroon waarbij een kruisvorm is ontworpen waarbij alle hoofdpaden uitlopen op het centrale kruis. Door de jaren is deze structuur verwaterd doordat paden zijn rechtgetrokken en graven op locaties zijn uitgegeven waar ze eigenlijk niet bedoeld waren. Dat het centrale kruis de belangrijkste plek op de begraafplaats is, wordt onderstreept door het feit dat hier enkele grotere grafmonumenten te vinden zijn.

De begraafplaats wordt redelijk goed onderhouden, maar de omgeving doet veel afbreuk aan de sfeer. Van enige stedenbouwkundige planning rond de begraafplaats is helaas geen sprake geweest. Een groenbuffer had deze begraafplaats zeker een betere uitstraling gegeven.

 

 

Met dank aan dhr. G.A. Hom van de stichting R.K. Begraafplaats H.H. Petrus en Paulus, dhr. G.R. Klifman, voormalig beheerder van de Algemene Begraafplaats te Soest en het Gemeentearchief van de gemeente Soest.

 

Literatuur

  • Hal, René van; 'Het R.K. Kerkhof aan de Dalweg', in: Van Zoys tot Soest, tijdschrift van de Historische Vereniging Soest; 13e jaargang, nr. 4, 1993, blz. 13 t/m 16.
  • Knaapen, F.S.I.; Uit de geschiedenis van Soest - Deel 3, De Petrus en Paulusparochie, Uitgave van de Historische Vereniging Soest.

 

Aangepast: 18 april 2024

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten