Utrecht

Soest - Rooms Katholieke begraafplaats op Het Hart

 

Naast het kerkhof aan de Dalweg en het Katholieke deel op de Algemene begraafplaats beschikken de Katholieken in Soest ook nog over een begraafplaats aan de Kostverlorenweg. Deze begraafplaats werd geopend en gebruikt vanuit de latere Mariaparochie te Soestdijk. De parochie werd voor de Eerste Wereldoorlog afgesplitst, maar kende geen vlotte groei. Het kerkhof op het Hart aan de Kostenverlorenweg werd evenwel in november 1912 ingewijd. Het terrein bij het kerkhof was in eerste instantie aangekocht om naast het kerkhof een nieuwe parochiekerk en enkele scholen te bouwen. Deze gebouwen zijn hier nooit gekomen, maar in 1925 was wel de nieuwe parochiekerk gereed.
OverzichtWie heden ten dage de begraafplaats zoekt, moet zich begeven op een wat troosteloos industrieterrein. Achter een eenvoudig stalen hek betreedt men een klein rechthoekig terrein met een kleine bestrate entree. Hierachter loopt het van grind voorziene hoofdpad naar een eenvoudig kruis op een verhoging. Aan weerszijden van het hoofdpad strekken zich nog enkele zijpaden uit. Aan de linkerzijde oogt de begraafplaats redelijk groen en is ze afgeschermd van de omgeving, maar aan de rechterzijde markeren fabrieksgebouwen de grenzen van de begraafplaats.

OverzichtDe over het algemeen eenvoudige grafmonumenten liggen strak langs de paden. Alleen achter het kruis is sprake van enig reliëf en van enkele rondlopende paden. Hier doet de structuur van de paden denken aan die van de algemene begraafplaats maar dan op een veel kleinere schaal. Rondom het kruis liggen enkele grotere grafmonumenten.

De begraafplaats wordt redelijk goed onderhouden, maar de omgeving doet veel afbreuk aan de sfeer. Van enige stedenbouwkundige planning is duidelijk geen sprake. (2002-2003)

 

 

Met dank aan dhr. G.A. Hom van de stichting R.K. Begraafplaats H.H. Petrus en Paulus, dhr. G.R. Klifman, voormalig beheerder van de Algemene Begraafplaats te Soest en het Gemeentearchief van de gemeente Soest.

 

Literatuur

  • Hal, René van; 'Het R.K. Kerkhof aan de Dalweg', in: Van Zoys tot Soest, tijdschrift van de Historische Vereniging Soest; 13e jaargang, nr. 4, 1993, blz. 13 t/m 16.
  • Knaapen, F.S.I.; Uit de geschiedenis van Soest - Deel 3, De Petrus en Paulusparochie, Uitgave van de Historische Vereniging Soest.
  • Maes, Edwin; Begraafplaatsen, uit de serie Stichtse Monumenten Reeks; 1996, blz. 49.

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.