Utrecht

Soesterberg - Gemeentelijke begraafplaats

 

Hoewel Soesterberg vooral in het begin van de 20ste eeuw snel groeide duurde het tot in de jaren zestig van die eeuw voordat Soesterberg haar eigen algemene begraafplaats kreeg. De plaats die gekozen werd voor de begraafplaats was midden in de bossen, ten zuiden van het dorp. Aangezien dit gedeelte behoorde tot de gemeente Zeist moest deze toestemming verlenen tot de aanleg. Aan de Kampdwarsweg, nabij het bekende Kamp Zeist, werd een rechthoekig perceel geschikt gemaakt om als begraafplaats te kunnen dienen. Op 1 september 1961 werd de begraafplaats geopend.
De begraafplaats werd sober en rationeel aangelegd. Aan de noordzijde liggen de graven op een tiental regels tegenover elkaar met daartussen met schelpen verharde paden. Tussen de regels zijn beukenhagen geplant en her en der staan enige grove dennen en wat coniferen. Enige jaren na de ingebruikname werd een abri geplaatst op de begraafplaats. Daartoe werd een oude bushalte benut die vandaag de dag nog steeds op de begraafplaats staat. Een discussie over de bouw van een aula op de begraafplaats sleepte zich inmiddels voort. Tenslotte werd in 1990 door de gemeente Zeist een bouwvergunning afgegeven voor een eenvoudig personeelsonderkomen dat ook als aula dienst kan doen. Grondslag voor dit besluit is het geringe gebruik van de begraafplaats. Toch zijn ook aan deze begraafplaats de nieuwe ontwikkelingen niet voorbij gegaan, getuige de urnenmuur die hier in 1993 werd gebouwd.

Ingang algemene begraafplaats SoesterbergWie vandaag de dag de A28 oversteekt en door de bossen de bordjes richting begraafplaats volgt komt na enkele honderden meters bij een stevig hek met allerlei borden daarop aangebracht. Het hek doet vermoeden dat men de achterzijde van kamp Zeist heeft bereikt, maar de teksten op de borden maken duidelijk dat het hier toch echt gaat om de gemeentelijke begraafplaats. Eenmaal het hek gepasseerd valt de fors uitgevallen parkeerplaats op met aan de linkerzijde het zogenaamde personeelsonderkomen. In de zomer staat hier een overdaad aan met zomergoed gevulde plastic bakken en schalen. Begonia's, petunia's en afrikaantjes steken scherp af tegen de bosrijke omgeving. Degene die deze begraafplaats beheert moet er zijn handen vol aan hebben.

OverzichtAan de oostkant van de parkeerplaats is de eenvoudige bakstenen urnenmuur te vinden. De muur is omgeven door recent aangeplante rododendrons en ook hier kan men weer veel fleurig zomergoed aantreffen. De voorzijde is op een vijftal nissen na vol. Vierkante, van inscripties voorziene, marmeren en granieten afdekplaten sluiten de met urnen gevulde nissen.
De begraafplaats zelf oogt direct achter het personeelsonderkomen het meest ontwikkeld. Hier liggen de oudste graven en is de beplanting die ooit bij de graven werd geplant het meest volgroeid. (2002-2003)

 

Met dank aan dhr. G.R. Klifman, voormalig beheerder van de Algemene Begraafplaats te Soest en het Gemeentearchief van de gemeente Soest.

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.