Skip to main content

(Herdenkings-)monumenten WOII


Geschreven: 27 december 2021
Aangepast: 15 april 2024
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

De St. Willibrord-kerk in Waalre stamt uit het begin van de achtste eeuw en is een van de oudste kerken van Noord-Brabant. Het oorspronkelijke houten kerkje werd in de twaalfde eeuw vervangen door een romaanse kerk van tufsteen. De kerk bleef, met de nodige verbouwingen, tot in de eerste helft van de twintigste eeuw in gebruik. Daarna werd de kerk aan de eredienst onttrokken en kreeg het na de oorlog de functie van Provinciaal Monument Brabantse Gesneuvelden.


Geschreven: 28 augustus 2018
Aangepast: 09 februari 2022
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

In de berm van de enige weg die naar het nu Gelderse dorp Alem leidt, staat een bijzonder monument dat herinnert aan een tragedie. De weg heet de Jan Klingenweg en ook het monument vermeldt zijn naam, evenals dat van drie familieleden en dat van een vijfde persoon. Bij het monument ligt onderaan het talud een groenperk in de vorm van een kruis.


Geschreven: 08 juni 2018
Aangepast: 09 juni 2018
Auteur: Arie ter Beek
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Als het in de gemeente Bunschoten gaat over het oorlogsmonument of het monument voor de gevallen, gaan de gedachten vrijwel automatisch naar het monument aan het einde van de Spakenburger gracht. Logisch, want op dit monument staan alle oorlogsslachtoffers uit de gemeente vermeld.


Geschreven: 30 april 2018
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter in Nederland verschillende gevangenenkampen in gebruik. Nadat een kamp bij Schoorl te klein bleek, werd een bestaand barakkencomplex bij Amersfoort in gebruik genomen. Na de oorlog werd Kamp Amersfoort volledig ontmanteld en bleven er enkel resten van fundamenten over. Anno 2018 is het voormalige kamp een Nationaal Monument met een gedenkplaats waarmee de herinnering levend wordt gehouden aan wat zich tijdens de oorlog in en rondom Kamp Amersfoort heeft afgespeeld.


Geschreven: 03 juni 2010
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: Pauline Wesselink
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Langs de Amsteldijk in Amsterdam ligt Rozenoord, een herinneringsplaats voor de mannen die daar door de bezetter werden doodgeschoten. Een langslopende passant komt niet te weten wie daar zijn gefusilleerd en waarom. Op een aan een ruwe steen bevestigde bronzen plaat staat slechts: Op deze plaats werden in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog meer dan 100 Nederlanders door de Duitse bezetter gefusilleerd.


Geschreven: 28 juni 2009
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

De Tweede Wereldoorlog werd niet alleen uitgevochten op land, maar voor een belangrijk deel ook op zee. Daarbij waren niet enkel militairen betrokken, maar ook veel burgerpersoneel dat op de duizenden koopvaardijschepen werkte om ingezet te worden voor verschillende doeleinden. Een groot deel van de strijd op zee vond plaats op de Atlantische Oceaan, waar transporten met mensen, materiaal en militairen veelal werden verzorgd door koopvaardijschepen, waaronder honderden Nederlandse schepen. Dit waren voornamelijk schepen die bij het uitbreken van de oorlog in buitenlandse havens hadden gelegen of zich op zee bevonden en waarvan de opvarenden niet naar Nederland terugkeerden.
Gedurende de oorlog hebben ongeveer 300.000 kust- en lange afstandskonvooien gevaren. Deze konvooien waren gewilde aanvalsobjecten voor de Duitse onderzeeboten. De Duitse Kriegsmarine bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna 3.000 schepen tot zinken, ongeveer 14 miljoen ton, waarvan 90% in de Atlantische Oceaan. Het overgrote deel hiervan, namelijk meer dan 2.600, waren koopvaardijschepen. Aan Nederlandse zijde werd een verlies geleden van ruim 400 visserij-, koopvaardij- en oorlogsschepen.


Geschreven: 27 juni 2009
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Op landgoed Beverweerd in Werkhoven staat in de berm van De Laan een wit herdenkingskruis. In het nabijgelegen weiland stortte op 25 februari 1945 een vliegtuig van de Royal Air Force neer. Na een bombardementsvlucht boven Duitsland werd het vliegtuig getroffen door luchtafweergeschut en stortte neer.Herdenkingskruis Deleuze De piloot, Regis Deleuze, overleed in de armen van de gravin Zu Castell - Castell.

Op 2 maart werd Deleuze begraven op de Algemene Begraafplaats in Werkhoven. Pas later werd hij op grond van zijn gebitgegevens geïdentificeerd. Hij werd herbegraven in het bijzijn van zijn moeder. Later heeft de familie hem doen overplaatsen naar de begraafplaats Evere bij Brussel, waar zijn grootouders woonden.

Op de plek waar de piloot om het leven kwam, werd een houten kruis geplaatst, dat in 1946 werd vervangen door het huidige model. In 1990 werd een nieuw marmeren kruis geplaatst, nadat op het kruis dat in 1968 was geplaatst de naam van de piloot verkeerd was gespeld.

Het kruis is een ontwerp van A. Hildebrand en wordt onderhouden door een vrijwilligster. (2001)

 

Literatuur

  • Ingrid van Beuzekom, Roland Blijdestijn, Rob van Olderen, 'Oorlogsmonumenten', Stichtse Monumenten Reeks (Utrecht, 1995)

 


Geschreven: 27 juni 2009
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: Marten Mulder
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Op verschillende plaatsen in Drenthe worden we herinnerd aan de heroïsche strijd die Franse parachutisten in april 1945 hebben gevoerd. Van de 702 para's verloren 33 daarbij het leven. Operatie Amherst, zoals deze werd genoemd, had ten doel een snelle opmars van de Canadezen in Noord-Nederland mogelijk te maken. Een uitvoerig verslag van de voorbereidingen voor deze operatie en van de operatie zelf legde de oud-officier en parachutist Roger Flamand neer in het boek: OPERATIE AMHERST - Franse para's vochten in Drenthe, april 1945. Het boek werd uit het Frans vertaald door J.H. Jansen, luitenant-kolonel b.d. der Infanterie. Maakt het boek zelf al een geweldige indruk wat de inzet van de para's betreft, het bezoeken van de locaties waar de gevechten plaatsvonden en waar para's sneuvelden, niet minder. Herdenkingsmonument AssenNiet alleen sneuvelden para's of werden ze gevangen genomen en geëxecuteerd, ook Nederlanders verloren tijdens deze operatie het leven. Zij werden gefusilleerd vanwege hun hulp of vermeende hulp aan de para's.

Op het herinneringsmonument, dat in april 1985 aan de Balkenweg te Assen werd onthuld, staan in marmer gegraveerd de namen van de gevallen Franse para's. De bres midden in het monument staat symbolisch voor de stootkracht van deze para's, die deel uitmaakten van de S.A.S. (Special Air Service). In het 60e jaar van de bevrijding werd op 7 april 2005 bij dit monument de laatste grote officiële herdenking gehouden.


Geschreven: 27 juni 2009
Aangepast: 02 juni 2019
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Wie over de Schouwweg van Den Haag richting Wassenaar rijdt, passeert aan de linkerzijde het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan veertien burgers en vierenveertig Nederlandse militairen die in Wassenaar om het leven zijn gekomen. Het oorlogsmonument heeft niet altijd op deze plek gestaan. Begin jaren '80 van de 20ste eeuw werd het monument verplaatst van de voormalige begraafplaats Het Lange Duin aan de overzijde van de weg naar de huidige locatie.

 

Mei 1940

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 verloor Nederland zijn neutraliteit. Honderden vliegtuigen vlogen over Nederland en verdwenen aanvankelijk in westelijke richting boven de Noordzee. Maar na daar gekeerd te hebben vielen ze vanuit westelijke richting gronddoelen in Nederland aan. Bommen vielen en parachutisten en luchtlandingstroepen maakten zich klaar om vliegvelden en andere strategische locaties in het westen van het land te veroveren. Intussen werd Nederland ook vanuit het oosten aangevallen. Al snel waren tal van Nederlandse steden en dorpen in Duitse handen.


Geschreven: 27 juni 2007
Aangepast: 15 juli 2022
Auteur: René ten Dam
Categorie: (Herdenkings-)monumenten WOII

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vonden tal van verschrikkingen plaats. Sommige van die verschrikkingen vonden plaats terwijl geallieerden bezig waren Nederland te bevrijden van het juk van de Duitse bezetter en z´n handlangers. Zo ook in het ochtendgloren van 8 april 1945 in het Drentse Anloo.