Provincies

Overijssel

 

Met 322 begraafplaatsen staat de provincie Overijssel op de achtste plaats. Het aantal begraafplaatsen per inwoner ligt iets boven het gemiddelde. Van de 322 begraafplaatsen is iets meer dan 34% (110) in handen van een gemeente. Dit percentage is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde dat iets onder de 34% ligt. De gemeentelijke begraafplaatsen maken in Overijssel gelijk het grootste deel uit, want met ruim 27% vormen de katholieke begraafplaatsen de tweede groep. De derde groep wordt gevormd door de joodse begraafplaatsen. Daarmee geeft Overijssel wel een enigszins afwijkend beeld ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dat komt met name doordat het aantal PKN of hervormde begraafplaatsen slechts iets meer dan 9% van het totaal beslaat.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen naar gezindte Overijssel

Met het aantal joodse begraafplaatsen staat Overijssel landelijk op de tweede plaats, met in totaal 34 joodse begraafplaatsen. Net als in veel andere provincies dateren de meeste joodse begraafplaatsen in Overijssel uit de 19de eeuw. De oudste dateert van rond 1700 en de jongste is van 1928 en ligt in Enschede.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Overijssel nog te vinden is bij of rond een kerk, dan is dat met een aantal van 54 bijna 17% van het totaal. Van dat aantal liggen er 19 daadwerkelijk rond een kerk. Van dit aantal zijn er 12 geruimd en alleen nog in vorm aanwezig. In totaal zijn er in Overijssel 22 begraafplaatsen geruimd, ofwel bijna 7% van het totaal. In meer dan  de helft van gevallen betreft het hier een dorpskerkhof waarmee vaak een unieke uitstraling voor de omgeving verloren is gegaan.

Overijssel kent in totaal ook 32 particuliere begraafplaatsen. Daartussen veel adellijke grafkelders maar ook grotere begraafplaatsen zoals Bergklooster in Zwolle. Een van de meest bijzondere particuliere begraafplaatsen is dat voor een negerslaaf in Haerst bij Zwolle.

Naast het aantal geruimde begraafplaatsen zijn er in Overijssel zeker zo’n 41 begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk gesloten, ofwel bijna 13%. In Overijssel zijn momenteel nog 259 begraafplaatsen volledig in gebruik.

Van 51 begraafplaatsen, kerkhoven of onderdelen daarvan, is bekend dat ze van rijkswege beschermd zijn. Meer dan de helft van de joodse begraafplaats is op die wijze beschermd. Er zijn vijf begraafplaatsen van gemeentewege beschermd.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Overijssel is Steenwijkerland met 30 begraafplaatsen. Steenwijkerland wordt gevolgd door Dinkelland met 25 en Hardenberg met 24 begraafplaatsen. Steenwijkerland staat op een gedeelde negende plaats (samen met Emmen) in de lijst van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen.

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.