Skip to main content

Oirschot - Familiebegraafplaats De Girard de Mielet van Coehoorn

08 november 2004

 

De familie De Girard de Mielet van Coehoorn heette oorspronkelijk De Girard en is een oude Franse adellijke familie waarvan de stamboom teruggaat tot 1355. Sinds de zeventiende eeuw bezat de familie het landgoed Mielet in Frankrijk. De eerste De Girard die zich De Girard de Mielet noemde, was Victor de Girard de Mielet. Hij kwam als militair naar de Republiek der Verenigde Nederlanden en werd in 1761 officier in Statendienst. Hij trouwde in 1761 in St. Oedenrode met Aldegonda Petronella van Coehoorn. Haar overgrootvader Gideon van Coehoorn was een broer van de bekende vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. De zoon van het echtpaar De Girard de Mielet-Van Coehoorn nam de naam van zijn moeder erbij aan en heette daarna voluit: Lodewijk François de Girard de Mielet van Coehoorn. Het was zijn zoon die in 1828 werd ingelijfd in de Nederlandse adel en in 1829 de titel van baron bij eerstgeboorte kreeg. Deze Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coehoorn en zijn echtgenote Jonkvrouwe Elisabeth Wilhelmina de Bye waren de eersten die hun laatste rustplaats vonden op de familiebegraafplaats en van hen stammen alle begraven De Girard de Mielet van Coehoorns af.

De begraafplaats

{seog:disable}In de negentiende eeuw werd het landgoed Heerenbeek in Oirschot bewoond door de voormalige adjudant van koning Willem II, Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coehoorn. Op het landgoed liet hij een kleine familiebegraafplaats aanleggen. Deze werd in 1865 in gebruik genomen bij het overlijden van zijn vrouw E.W. barones de Girard de Mielet van Coehoorn geboren Jonkvrouwe de Bye. In 1871 werd hun zoon Jonkheer P.J. de Girard de Mielet van Coehoorn (1824-1871) hier begraven en in 1872 werd Jan Philip er zelf ook begraven. In 1878 vond hun andere zoon M.L.V. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1822-1878) hier zijn laatste rustplaats. In 1897 werd op de huidige plek, aan de Oude Grintweg in Oirschot, een nieuwe familiebegraafplaats aangelegd. Hier werden Jan Philip, zijn vrouw en de twee zonen herbegraven.

Zicht op de begraafplaats vanaf de ingang.Zicht op de begraafplaats vanaf de ingang.

Achter een smeedijzeren hekwerk leidt een kort pad naar de, door coniferen omgeven, begraafplaats. Op de begraafplaats bevinden zich tien tombes voor de verschillende familieleden. Bij binnenkomst vallen onmiddellijk de enorme rododendrons op. Verder staan er twee eiken en een beuk. Pas wanneer men om de rododendrons heen loopt ziet men de tombes liggen. Een oude merksteen met het woord 'Begraafplaats', het jaartal 1865 en de tekst 'Rijm Ps. 103 en Ps. 133' herinnert nog aan de aanleg van de oorspronkelijke begraafplaats op het landgoed.

Steen afkomstig van de oorspronkelijke begraafplaats op het landgoed.Steen afkomstig van de oorspronkelijke begraafplaats op het landgoed.

In de jaren tien van de twintigste eeuw volgden nog drie begrafenissen op de begraafplaats. In 1917 werd door middel van een schenkingsakte de toegangsweg en de begraafplaats door de toenmalige rechthebbenden aan de gemeente Oirschot geschonken. De gemeente nam daarbij een aantal verplichtingen op zich, waaronder het onderhoud en het geven van toestemming van begraven. Ter bestrijding van de kosten voortkomend uit deze verplichtingen zou de gemeente in eerste instantie 2000 gulden en later nog eens 5000 gulden van de familie ontvangen hebben. In de akte wordt opgenomen dat enkel dragers van de naam De Girard de Mielet van Coehoorn (door geboorte of huwelijk) het recht hebben op de begraafplaats te worden begraven.

Pas in 1974 werd de begraafplaats weer gebruikt, na het overlijden van mevrouw M.E.M. Nehm geboren Jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn. Overeenkomstig haar laatste wens werd de begraafplaats op 4 augustus 1977 gesloten.

In 1983 beklaagde A.M.J. baron de Girard de Mielet van Coehoorn zich over de sluiting van de begraafplaats, aangezien hij en zijn echtgenote op grond van de akte van 1917 het recht hebben op de begraafplaats begraven te worden. Hij deed het verzoek aan de gemeente de begraafplaats weer open te stellen. De gemeente besloot daarop advies in te winnen bij de Stichting Menno van Coehoorn en mr. Werner. De stichting was na het overlijden van mevrouw M.E.M. Nehm geboren Jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn aangewezen als universeel erfgenaam. Mr. Werner was de vertrouwensman van mevrouw M.E.M. Nehm geboren Jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn en was na haar overlijden toezichthouder van de begraafplaats. Beiden stemden zonder bezwaar in om A.M.J. baron de Girard de Mielet van Coehoorn en zijn echtgenote na hun overlijden te laten begraven op de dodenakker. In 1984 werd de sluiting van de begraafplaats dan ook opgeheven. Twee jaar later, in 1986, overleed A.C.H. barones de Girard de Mielet van Coehoorn, geboren Kol, de echtgenote van A.M.J. baron de Girard de Mielet van Coehoorn. Zij werd op de begraafplaats begraven. Toen de baron zelf op 25 mei 1994 overleed, gaf de burgemeester van Oirschot toestemming om hem op 2 juni 1994 te laten begraven aan de Oude Grintweg. Hij was tevens het laatste mannelijke lid van de Nederlandse tak van de familie en het tiende familielid dat zijn laatste rustplaats vond op deze kleine begraafplaats. In Frankrijk leeft nog een tak van de familie met de naam De Girard de Châteauvieux.

Overzicht van de begraafplaats.Overzicht van de begraafplaats.

In 2002 werd de begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst van Oirschot geplaatst. Daarmee is de toekomst van deze begraafplaats gewaarborgd.

De Stichting Menno van Coehoorn heeft als verplichting het conserveren van de tombes. Zo werd in 1987 door de Stichting opdracht gegeven om vier zerken te repareren en twee te vervangen.
De gemeente Oirschot draagt zorg voor het groenonderhoud op de begraafplaats. Dit betreft onder meer de haag van coniferen rondom de begraafplaats en de rododendrons, die bijna de helft van de begraafplaats vullen. 

 

(met dank aan Peter van Gerven en John Töpfer)

 

Literatuur & Bronnen

  • Korte opsomming van hoofdzaken die zich bevinden in het archief betreffende de begraafplaats van de familie De Girard de Mielet van Coehoorn aan de Oude Grintweg (ongenummerd), notitie door Peter van Gerven (2002)
  • Mondelinge mededelingen dhr. C. Limonard, secretaris Stichting Menno van Coehoorn
  • 'Oirschot verdubbelt aantal gemeentelijke monumenten' in: Eindhovens Dagblad 27-06-2002
  • Nederland's Adelsboek, jaargang 83 (1993); 's-Gravenhage (1993)
  • Met slaande trom. Driehonderd jaar soldatenfamilie, A.M.J. baron de Girard de Mielet van Coehoorn en Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland; Kampen (z.j.)

 

Aangepast: 12 januari 2022

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten