Skip to main content

Beroemde Graven


Geschreven: 21 juli 2001
Aangepast: 24 december 2020
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Religie

 

* Nijmegen 7 juli 1914 - † Groningen 26 augustus 1980

 

Meer dan als dominee zal men zich Jan Wit herinneren als dichter, wiens dichtwerk voor een deel is opgenomen in het Liedboek voor de Kerken. Wie de gezangen van zijn hand uit dat Liedboek zingt of leest, ontdekt welke centrale plaats de begrippen “licht” en “zien” hebben ingenomen in zijn liturgisch dichtwerk, zoals:

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

(gezang 7: 1)


Geschreven: 20 juli 2001
Aangepast: 13 mei 2018
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Kunst & Cultuur

 

* Ureterp 23 november 1896 – † Groningen 13 december 1979

janderoosJan de Roos, of Jan Roos, was een bekende verschijning in de stad Groningen. Deze straatzanger kwam uit Ureterp, woonde korte tijd in Bedum (Stedum), in Loppersum en lange tijd in de stad Groningen, waar hij regelmatig zijn vaste stek in de Heerestraat innam.


De straat was zijn toneel en hij zong de fraaiste liederen van Verdi. Tenminste dat vond hijzelf. Jan de Roos was herkenbaar aan zijn slipjas vol medailles en zijn weidse gebaren, maar men kon hem van verre al horen aan zijn grommende geschreeuw en trillende uithalen.


Jan de Roos ligt begraven in Ureterp.

 

 


Geschreven: 19 juli 2001
Aangepast: 24 juli 2022
Auteur: René ten Dam
Categorie: Letteren

 

* Amsterdam 1 oktober 1872 - † Amsterdam 5 augustus 1932

 

Querido werd geboren in een Portugees-Joodse diamantwerkersfamilie. Aanvankelijk werd de jonge Israël particulier geschoold, maar vanaf zijn veertiende volgde hij een opleiding tot horlogemaker. Tijdens de opleiding liep hij een oogbeschadiging op, waarna hij in de leer ging in de diamantindustrie. Mede als gevolg van het oogdefect werd dit geen succes en hij begon een carrière in de journalistiek bij De Amsterdammer. In die tijd zette hij de eerste stappen in het schrijversvak, in eerste instantie als romanschrijver en dichter, maar in beiden was hij weinig succesvol, hoewel hij zijn hele leven lang romans bleef schrijven. Al snel bekwaamde Querido zich in de literaire kritiek, dat hijzelf als een aparte lyrische kunstvorm beschouwde. Mensen haatten hem, maar door anderen werd hij vereerd. Iedereen in de literaire wereld kende hem.


Geschreven: 19 juli 2001
Aangepast: 06 juli 2022
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Media

 

* 's-Heerenbroek 2 mei 1924 - † Paterswolde 18 juli 1992

 

Jan Pelleboer was de eerste Nederlandse weerkundige die de weersverwachting als 'entertainment' bracht. Hij populariseerde en verklaarde het weer zodanig dat hij lezers en luisteraars wist te boeien. Hierdoor werd het weer een belangrijk onderdeel van de dagelijkse nieuwsvoorziening.