Skip to main content

Grafpoëzie


Geschreven: 10 juli 2006
Aangepast: 06 februari 2020
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Begraafplaatsen

 

01maartenskerkRond de Maartenskerk in het dorp Middelbert (gemeente Groningen) bevindt zich op het kerkhof een schat aan 19e eeuwse grafpoëzie. De Maartenskerk zelf werd gebouwd in de 13e eeuw. Verbouwingen in de loop der eeuwen zijn duidelijk zichtbaar. Opmerkelijk is de westgevel uit de 18e eeuw met een fraai cartouche (ornament) boven de toegangsdeur.

Het Griekse opschrift luidt in vertaling:

HET HOE. EN. HET WAAROM
VAN DE. WEDEROPSTANDING
VAN DE. DODEN

Met deze woorden wordt verwezen naar de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 15, de verzen 35 tot en met 44.
De tekst:

BEWAERT UWEN VOET
ALS GIJ TEN HUISE
GODES IN GAET,

vinden we in het boek Prediker, hoofdstuk 4, vers 17.

02JGRijkensBij het betreden van het kerkhof worden we direct al getroffen door het gedicht op de grafpaal van de schoolmeester Jan Gerrits Rijkens:

VOOR DUIZENDEN
GEWERKT,
DOOR VELEN HOOG-
GEACHT.
OOGST HIJ HIER
BOVEN NOG
DEN DANK VAN
'T NAGESLACHT!


Geschreven: 10 juli 2005
Aangepast: 02 juni 2018
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Begraafplaatsen

 

De begraafplaats wordt door de Hogelandsterweg gescheiden van het wierdedorp Farmsum. Het ligt ingeklemd tussen deze weg, een woonwijk en een industriegebied. Langs de begraafplaats loopt het Awateringskanaal.
Op de begraafplaats treffen we een aantal monumenten met grafpoëzie aan. Sommige daarvan vinden we in varianten ook elders.


Geschreven: 09 juli 2005
Aangepast: 02 juni 2018
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Begraafplaatsen

 

Veel grafmonumenten op de begraafplaats van Bedum aan de Schoolstraat stralen een zekere voornaamheid uit. Bedum mag dan de belangrijke positie als bedevaartplaats hebben verloren, de Sint Walfridus met de scheefste toren van Nederland herinnert aan de tijd dat pelgrims van heinde en ver kwamen om de geloofsprediker Walfridus en zijn zoon Radfridus te vereren, die door de Noormannen werden vermoord.


Geschreven: 10 juli 2003
Aangepast: 02 juni 2018
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Begraafplaatsen

 

Ooit stond ten noordoosten van de huidige kerk, de grafkerk van de Piccardts, de oude kerk, waarvan alleen nog de toren resteert. Deze toren dateert uit ca 1250 en stond toen los van de kerk. We komen deze situaties meer tegen in de provincie Groningen en het naburige Duitse Ostfriesland. De huidige kerk is tegen de toren aan gebouwd.