Skip to main content

Nieuwsberichten


Geschreven: 17 december 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Op donderdagmiddag 16 december jl. is op de Asser Noorderbegraafplaats het eerste gedeelte van het neogotische gietijzeren grafmonument Brumsteede herplaatst. Het monument van Brumsteede is een product van de inmiddels opgeheven Asser IJzergieterij, In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw was het monument – het hoogste gietijzeren grafmonument in Nederland – in verval geraakt. Door corrosie waren de bundelpijlers van het baldakijn ernstig aangetast. Vele onderdelen, zowel van het baldakijn als het omringende hek waren in de loop van de tijd verdwenen.


Geschreven: 27 november 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Marc de Bruijn
Categorie: Nieuwsberichten

De tempel van de Herfstlaan

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede staat de grafkapel van de familie Van Vollenhoven. Het gebouw is in neoclassicistische stijl met verschillende kleuren baksteen gebouwd, waarbij de Romeinse tempelbouw als voorbeeld heeft gediend. Onder de kapel ligt een grafkelder. Nadat in 2015 was geconstateerd dat de grafkapel niet meer in al te beste staat verkeerde, werd door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) een voorstel tot restauratie gedaan. Samen met de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland werd de grafkapel in 2020/2021 gerestaureerd. De grafkapel was eerst een provinciaal monument, maar na het afschaffen van de provinciale beschermingsregeling is de kapel nu een gemeentelijk monument.


Geschreven: 26 november 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Minister keert 2,5 miljoen uit voor joodse begraafplaatsen

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vandaag, vrijdag 26 november, 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstel en de restauratie van joodse begraafplaatsen. Het gaat om de grootste herstel- en restauratieoperatie van Joods erfgoed ooit.

Nooit eerder werden zoveel historische Joodse objecten in het kader van één besluit gerestaureerd.


Geschreven: 29 september 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

De Gouden Terebinth is een nationale prijs die in februari 2022 voor de vierde keer door de stichting Terebinth wordt uitgereikt. Winnaar wordt de organisatie/instantie of de persoon die zich in 2020-2021 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van funerair erfgoed. Dat kan door concrete zorg, maar ook door er op een bijzondere manier aandacht voor te vragen, via media, boekpublicaties, film en video. Meedoen kan tot 21 oktober 2021.


Geschreven: 03 september 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten
Op 30 mei jl. is Pim de Bie op 86-jarige leeftijd overleden, een medewerker van de website van het eerste uur. Al snel nadat ‘Dood in Nederland’, zoals de website Dodenakkers toen nog heette, in 2001 was gestart, raakte Pim betrokken. We hadden veel contact en maakten regelmatig een afspraak om in Noord-Holland of Utrecht een begraafplaats te bezoeken. Pim schreef met name korte biografieën van kunstenaars, schrijvers, maar bijvoorbeeld ook van Nobelprijswinnaars Pieter Zeeman en Hendrik Lorentz. In een tijd dat online verder nauwelijks informatie te vinden was over ‘beroemde graven’ wist de website mede door de bijdragen van Pim een breed publiek aan te spreken en tegelijkertijd deze bijzondere graven onder de aandacht te brengen.

Geschreven: 16 mei 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Vorig jaar werd de eerste Canon van het Nederlands Funerair Erfgoed gepresenteerd. Bij de presentatie verscheen een boek, maar daarmee is de Canon niet af. Het boek moet vooral worden gezien als een eerste stap en als beginpunt van discussie. Welke vensters kunnen er beslist uit en welke thema’s moeten er in? En waarom? De Werkgroep Funeraire Canon 2.0 daagt je uit om mee te denken en met ons in gesprek te gaan.


Geschreven: 14 april 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

PERSBERICHT

Amersfoort

14 april 2021

Na 23 jaar onderzoek is eindelijk duidelijk wie op het Sovjet Ereveld in Leusden in graf 252 ligt. Het gaat om Elizbar Ivanovitsj Tsjitasjvili.

De soldaat werd begraven onder een verkeerd gespelde naam: Eliahan Tschinarschvillin. Verder was alleen bekend dat hij op 24 april 1945 op 25-jarige leeftijd in het ziekenhuis was opgenomen in Herne (Duitsland), waar hij overleed aan tuberculose.

Uit nieuwe documenten blijkt dat de soldaat op 23 april 1945 vanuit het nabijgelegen Wanne-Eickel werd overgebracht naar Herne. En dat zijn naam in werkelijkheid Elizbar Tsjitasjvili is.


Geschreven: 28 februari 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Nederland telt ruim 4.000 hectare aan begraafplaatsen. Dat is relatief weinig in vergelijking met de tienduizenden hectaren aan natuurgebieden in Nederland. De ligging en opbouw van begraafplaatsen zorgt er echter wel voor dat begraafplaatsen een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit. Voor veel planten en dieren vormen begraafplaatsen belangrijke stilteplekken en zijn het groene oases in een stedelijke omgeving. Ook in agrarische gebieden waar natuur een ondergeschikte rol speelt, vormen begraafplaatsen belangrijke lokaties.


Geschreven: 21 januari 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Op 9 januari van dit jaar overleed Henk Kok, funerair historicus zoals hij zichzelf noemde. Zonder enige academische achtergrond zag hij de lacune rondom de vergankelijkheid van de begrafeniscultuur in Nederland. Die cultuur veranderde na de Tweede Wereldoorlog razendsnel en talloze gebruiken verdwenen ongedocumenteerd uit het zicht. Kok verzamelde alles wat hij tegenkwam en als medewerker van een uitvaartverzekeraar sprak hij met talloze mensen over wat er zoal was verdwenen. Kok noteerde alles en in 1970 publiceerde hij zijn vergaarde kennis in het boek De geschiedenis van de laatste eer in Nederland.


Geschreven: 17 januari 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

In het afgelopen jaar hebben de werkgroep ‘Amelander begraafplaatsen’ en Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen onderzoek gedaan naar de Amelander begraafplaatsen. Daarvoor zijn veel foto’s en informatie over alle vijf Amelander begraafplaatsen verzameld. Van dit prachtige materiaal verschijnt dit voorjaar het boek ‘Begraven op Ameland’.