Skip to main content

Zuid-Holland


Geschreven: 12 april 2018
Aangepast: 25 maart 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

Schoonhoven ontstond op een gunstige plaats langs de rivier de Lek bij een dam in de veenstroom de Zevender. Begin dertiende eeuw werd aan de Lekzijde al een haven aangelegd en rond 1250 verrees er bij de dam een kasteel. Al vroeg werd er ook begraven bij de kerk die bij de haven werd gebouwd. De nederzetting was strategisch gelegen, groeide snel en kreeg al vroeg stadsrechten. Dit was ook de aanleiding voor de aanleg van vestingwerken.


Geschreven: 09 oktober 2016
Aangepast: 30 maart 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

Het dorp Lekkerkerk is in de middeleeuwen ontstaan op een oeverwal langs de Lek. Het dorp werd voor het eerst vermeld in de dertiende eeuw maar de kerk is mogelijk ouder. Al vroeg was er in het dorp sprake van een kleine Joodse gemeenschap die uiteindelijk ook een eigen begraafplaats kreeg.


Geschreven: 09 september 2014
Aangepast: 11 mei 2024
Auteur: René ten Dam
Categorie: Zuid-Holland

Weinigen zullen weten dat de wereldberoemde Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda in 1930 met de Nederlandse Maria Hagenaar trouwde.

'Ik heb een Creoolse ontmoet, dat wil zeggen, een Nederlandse met een paar druppels Maleis bloed. Een lange, zachte vrouw, volkomen vreemd aan de wereld van de kunsten en de letteren.'


Geschreven: 03 februari 2012
Aangepast: 13 april 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

De naam Krimpen komt het eerst in geschriften voor in 1277. Zoals met zoveel gehuchten werd in de loop der tijd de naam op uiteenlopende wijzen geschreven waarvan’ Tingenijssel’ ten opzichte van de huidige naam toch wel enige vraagtekens oproept. Pas in de negentiende eeuw kreeg Krimpen een eigen begraafplaats.


Geschreven: 20 februari 2011
Aangepast: 13 april 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

Niet alle kerkhoven in Nederland werden in 1829 gesloten voor begraving. Nog honderden van dergelijke begraafplaatsen bleven in gebruik. Sommige slechts voor korte tijd, andere zijn tot op de dag van vandaag in gebruik. Het oude kerkhof van de hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland werd in 1828 nog eens vergroot aan de oostzijde. Maar deze uitbreiding voldeed slecht omdat de Lek voor toenemende overlast zorgde.


Geschreven: 12 januari 2010
Aangepast: 24 april 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

De Oude of Algemene Begraafplaats in Voorburg is een monumentale begraafplaats die van rijkswege beschermd is en waarvan alle waardevolle elementen behouden zijn. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de begraafplaats een aantal jaren geleden in ere hersteld en het opnieuw mogelijk gemaakt om hier te begraven. De gemeente heeft zodoende ook het onderhoud van de begraafplaats weer op peil gebracht. Voorafgaand aan het plan heeft bureau 'De HistorieCie' uit Rotterdam een tuin- en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Een speciale begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de wijkvereniging Oud-Voorburg, Vereniging De Terebinth, Historische Vereniging Voorburg en de Bond Heemschut, hebben zich gestort op het achterhalen van informatie over personen die er begraven liggen en  daarbij alle mogelijke archieven geraadpleegd.


Geschreven: 10 januari 2010
Aangepast: 26 mei 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

Aan de Vlaardingerdijk in Schiedam ligt tussen het groen de voormalige R.K. begraafplaats van Schiedam. Midden op de begraafplaats staat een veelhoekige, neoclassicistische kapel, gebouwd in 1853. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de begraafplaats gesloten en raakte de kapel in onbruik. Sinds 1977 is de kapel met enkele bijgebouwen en het toegangshek aangewezen als rijksmonument. Net in die jaren was de begraafplaats gesloten en de kapel werd niet meer gebruikt. Na een lange periode van leegstand en verval werd de kapel in 2001 na een ingrijpende restauratie herbestemd, nu als kerk voor de Roemeens Orthodoxe Parochie in Nederland. Samen met de bijbehorende gebouwen, het hekwerk en de grafmonumenten ligt hier een bijzonder stukje Schiedam. 


Geschreven: 10 januari 2010
Aangepast: 20 april 2024
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

In de achttiende eeuw wees niets erop dat het begraven in kerken en op kerkhoven midden in dorpen en steden zijn langste tijd had gehad. Een vooruitstrevende inwoner van Den Haag stichtte op een duin in Scheveningen de eerste openbare buitenbegraafplaats in Nederland. Dat wil zeggen de eerste bewust buiten de bebouwde kom aangelegde begraafplaats. Bij de aanleg lag de begraafplaats nog ver weg van enige bebouwing in de duinen.


Geschreven: 09 november 2009
Aangepast: 25 december 2020
Auteur: René ten Dam
Categorie: Zuid-Holland

 

 

Toegangshek (foto Vincent Brongers)Tussen 1873 en 1903 werden de doden uit Schiebroek begraven in Overschie. Toen Overschie de ruimte op de begraafplaats zelf nodig had moest Schiebroek op zoek naar een lokatie voor een eigen begraafplaats. Gekozen werd voor een perceel van de weduwe H. Nicolaas. De weduwe verkocht een perceel van 35 bij 20 meter onder de voorwaarde dat ze een vrij graf voor zichzelf zou krijgen. Eind 1903 was de begraafplaats gereed en in 1904 werd de eerste dode er begraven.

Zicht op de begraafplaats (foto Vincent Brongers)Toen in 1920 de begraafplaats vol dreigde te raken, ging de gemeente op zoek naar een nieuwe lokatie. Uiteindelijk verviel de noodzaak voor een eigen begraafplaats door de annexatie door Rotterdam in 1941. De laatste dode werd in 1956 begraven. In totaal zijn er op de begraafplaats 190 doden begraven, waaronder 83 kinderen.

In het verleden zijn er regelmatig plannen geweest om de dodenakker te ruimen, maar graf nummer 1, het graf van de weduwe H. Nicolaas, mocht niet geruimd worden.

Duidelijk is te zien, hoe de begraafplaats op een terp staat, de reden hiervoor is dat Schiebroek zo'n 5 meter beneden n.a.p. ligt.

De begraafplaats is niet toegankelijk voor publiek. (2001)

 

Literatuur

  • R.N. Hulsman en J.H. Mulder, 'Schiebroek, een gesloten boek', in: Begraven in Rotterdam en omstreken (Rotterdam, 1999) 107-110.

 

 


Geschreven: 08 november 2009
Aangepast: 25 februari 2022
Auteur: Leon Bok
Categorie: Zuid-Holland

 

In de negentiende eeuw lieten veel families op eigen grond een begraafplaats of grafkelder aanleggen. Er zijn zo honderden kleine begraafplaatsen ontstaan, meestal op eigen grond, verstopt in het landschap. Bij het Zuid-Hollandse dorp Monster werd door de familie Herckenrath ook een eigen grafkelder gebouwd.