Skip to main content

Grafpoëzie


Geschreven: 24 juli 2023
Aangepast: 24 juli 2023
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Als bloemen bij het graf

 

Heike Berends Wiersema, overleden in 1896 en Trijntje Ubbens, overleden in 1916

 

Op het kerkhof van de aan de heilige Nicolaas gewijde kerk van Oldenzijl treffen we een aantal zerken en een enkele stèle die voorzien zijn van grafpoëzie. Het dorp kent een eeuwenoude geschiedenis. Reeds in de elfde eeuw vestigden zich op de plek van het huidige dorp de eerste boeren op zogenaamde huiswierden. In de eerste helft van de dertiende eeuw verrees op de kerkwierde de romaanse Nicolaaskerk, een hoogtepunt van romaanse bouwkunst.


Geschreven: 07 juni 2023
Aangepast: 07 juni 2023
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Als bloemen bij het graf

 

Hedzer Castelein 13-02-1889  -  29-08-1915

Het contrast kan niet groter zijn in Wergaa. Het urinoir aan de Wargaastervaart is voorzien van een zeventiende-eeuwse grafzerk als toegangspad. De oprichting in de vorige eeuw van deze stenen “krul”, zal op grond van die geplaatste grafzerk wel zijn geschied in opdracht van de kerkvoogdij voor het mannelijk deel van de kerkgangers met hoge nood. Niet het lot dat je zo’n zerk toewenst, al zijn er voorbeelden te over, die aantonen hoe weinig zorgvuldig men soms omging met funerair erfgoed.


Geschreven: 17 maart 2023
Aangepast: 17 maart 2023
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Als bloemen bij het graf

 

Geertje Aebes Idsardi-Kennema, overleden 3 mei 1844, bijna 64 jaar oud.


Hoewel eeuwenlang de christelijke kerken bolwerken van mannen waren en soms nog zijn, waren het al in de aanvang vrouwen die een belangrijke plaats innamen. Men hoeft maar te denken aan Maria, de moeder van Jezus en Maria van Magdala (ook bekend als Maria Magdalena), één van de eerste getuigen van de opstanding van Christus.


Geschreven: 17 februari 2023
Aangepast: 17 februari 2023
Auteur: Marten Mulder
Categorie: Als bloemen bij het graf

 

Zou het de invloed zijn geweest van een rederijkerskamer bij het schrijven van het grafdicht dat we aantreffen op de gemeentelijke begraafplaats te Diever? Sinds 1850 waren er in Drenthe op diverse plaatsen rederijkerskamers ontstaan. Zo ook in Diever. Opgericht door onderwijzers en predikanten stonden de rederijkerskamers voor culturele ontwikkeling van de leden in d’ Olde Lantschap.