Skip to main content

Termen en Begrippen

Glossaries

Term Definition
Eclecticisme

Als stijlbenaming een aanduiding van die vormen van beeldende kunst, voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarbij elementen van verschillende voorafgaande stijlen zijn samengevoegd.

Epitaaf

Grafschrift op een muur of pijler van een kerkgebouw, boven of nabij het graf aangebracht en al dan niet versierd.

Ezelsrug

Metselconstructie bovenop beëindiging van een muur of gevelvlak. Deze methode zorgt ervoor dat de muur niet inwatert. Er zijn verschillende manieren om de ezelsrug te maken, maar het meestal worden de stenen in een hoek van 45 graden geplaatst met een overstek.