Skip to main content

Termen en Begrippen

Glossaries

Term Definition
Tombe

Benaming voor een grafmonument dat lijkt op een praalgraf, maar dan op een kerkhof of begraafplaats. Het bevat feitelijk niets, maar de vorm wekt de suggestie dat de kist er in is opgenomen. Meestal bevindt de kist zich in een kelder of zandgraf onder het monument. Wel is de tombe vaak voorzien van een deksteen op een roef, beide vaak uitvoerig bewerkt en meestal in een klassieke stijl uitgewerkt.

Transept

in de middeleeuwse kerkbouw wordt hier het dwarsschip mee bedoelt. Letterlijk de armen die de kruisvormige plattegrond vormen van een kerk. In Nederland spreekt men van het noorder- en zuidertransept.

Travee

Ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pijlers, steunberen, pilasters of dergelijke.

Tuinstijl

Benaming voor het type ontwerp dat ten grondslag ligt aan een tuin, park of begraafplaats.

Tympaan

Het veld dat in een fronton besloten ligt, met beeldhouwwerk versierd. Ook gebruikt als synoniem van fronton.