Skip to main content

Nieuwsberichten


Geschreven: 04 december 2019
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

De Canon van het Nederlands funerair erfgoed geeft kort en bondig inzicht in hoe Nederlanders door de eeuwen heen hun doden hebben begraven. De begraafplaats bij ons om de hoek past in een traditie die eeuwen teruggaat en is een waardevolle bron van kennis. In deze canon wordt aandacht besteed aan hoogtepunten, maar ook aan de veranderingen in onze omgang met de dood. Het laat zien dat het geloof lang de plek bepaalde waar begraven werd, maar ook hoe door een toenemende individualisering langzaamaan het landschap van de dood aan het veranderen is. Wat brengt ons de toekomst?


Geschreven: 26 september 2019
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Persbericht

Facing Freedom: Achter elke naam schuilt een verhaal

Op woensdag 25 september 2019 heeft Burgemeester Marleen Sijbers van de gemeente Sint Anthonis de tentoonstelling Facing Freedom geopend. Met de opening op de Brink startte het programma 75 jaar vrede en vrijheid in Sint Anthonis. Ook Femke Klein van Brabant Remembers en René ten Dam van stichting Dodenakkers.nl spraken over de viering van 75 jaar vrijheid in Brabant en de verhalen die achter de gezichten van oorlogsslachtoffers schuilgaan.


Geschreven: 23 april 2019
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Persbericht Facing Freedom 23-04-2019

Een gezicht bij het verhaal

 

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we de bevrijding van Brabant. Een bevrijding van de terreur en een nieuw begin voor velen, maar voor anderen het tragische einde van hun leven. De tentoonstelling Facing Freedom staat van september 2019 tot mei 2020 stil bij het lot van aantal bevrijders, burgers en bezetters.

Centraal staat het verhaal van de Britse oversten Silvertop, de bevrijder van Antwerpen, en Orr. Zij kwamen op 25 september 1944 om het leven. Silvertop ligt begraven op het kerkhof in het centrum van Sint Anthonis. Orr werd begraven op de Britse Overloon War Cemetery.


Geschreven: 07 november 2018
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

PERSBERICHT 7-11-2018

Stichting Dodenakkers.nl presenteert: Canon van het Nederlands funeraire erfgoed

 

Recentelijk roerde de Tweede Kamer zich over de in 2006 opgestelde canon van Nederland. De canon zou aangepast moeten worden, terwijl anderen pleiten voor het verleggen van accenten. Stichting Dodenakkers.nl is van mening dat het tijd is voor een funeraire canon van Nederland, een canon die betrekking heeft op belangrijke momenten en monumenten die een rol spelen in onze beleving van de dood.


Geschreven: 20 oktober 2015
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Bestuur Stichting Dodenakkers.nl
Categorie: Nieuwsberichten

{seog:disable}Stichting Dodenakkers.nl zet zich in voor het behoud van Nederlands funerair erfgoed, zowel in Nederland als in historisch daaraan verbonden gebieden. Zo kunt u op onze website uitgebreide artikelen lezen over Nederlands funerair erfgoed in de Verenigde Staten en Indonesië. De stichting hecht waarde aan dit erfgoed en levert middels onderzoek en voorlichting ook een bijdrage aan het instandhouden van deze begraafplaatsen.

Hoewel de financiële middelen van de stichting beperkt zijn, heeft het bestuur besloten met een bijdrage van €250 een initiatief in India te ondersteunen. Het project is een initiatief van Stichting Thomas Bouwprojecten, dat gelden werft om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland scholen en kindertehuizen te bouwen. Voor het project wordt gebruik gemaakt van lokale aannemers en zal het onderhoud in de toekomst gedaan worden door vrijwilligers. 
 
Het oude kerkhof in Nagapatnam is gelegen naast het moderne kerkhof van de St. Pieterskerk van de Church of South India en heeft dezelfde ingang. Het kerkhof is erg groot en telt 54 Nederlandse graven uit de periode 1664 tot 1833. Vanaf 1781, na verovering en verwoesting van het VOC-fort en overname van de handelsvestiging door de Engelsen, telt het kerkhof nog 23 Engelse, 2 Armeense, 2 Portugese, 1 Duits en 1 Deens graf. De dominante monumenten op het kerkhof zijn de grote tombe van Anthonia Steelant met de daarnaast staande obelisk van Adriana Mossel-Appels en de oorspronkelijke ingangsboog die nu half dichtgemetseld is.
 
Met een bescheiden bijdrage wil Stichting Dodenakkers.nl dit initiatief van harte steunen. 
 
 
Tombe Nagapatnam
 
 
In mei 2017 hebben twee medewerkers samen met een medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bezoek gebracht aan de begraafplaats met als doel een advies uit te brengen over de restauratieplannen. De missie heeft tot een positief advies geleid.