Skip to main content

Nieuwsberichten


Geschreven: 04 januari 2023
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden overleden kinderen die niet gedoopt waren soms onder of achter de heg begraven op katholieke begraafplaatsen. Zonder naam en zonder afscheid. Ze overleden voor ze konden worden gedoopt en mochten daarom niet in gewijde grond worden begraven. Buiten de katholieke kerk kwam het ook voor dat overleden baby's ergens terechtkwamen, zonder naam, zonder afscheid en zonder herdenkingsplek. Ken je mensen die die dit van dichtbij hebben meegemaakt? Bijvoorbeeld als nabestaande of vanuit de kerk, het ziekenhuis, als huisarts of vanuit de begraafplaats?


Geschreven: 30 november 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Mischa Smeding
Categorie: Nieuwsberichten

Precies 15 jaar na het overlijden werd op 29 november 2022 door directeur Peter van der Linde bij het graf van de schrijver August Willemsen (grafnummer 83-4-0558) een bronzen beeld onthuld dat werd gemaakt door de kunstenaar Pépé Gregoire (www.pepegregoire.nl). Door middel van crowdfunding kreeg de Stichting August Willemsen het voor elkaar om dit beeld door de gerenommeerde kunstenaar te laten vervaardigen.


Geschreven: 22 november 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Lijkenhuisjes verschenen eind 19e eeuw op alle Nederlandse begraafplaatsen. De Wet tot Voorziening tegen Besmettelijke Ziekten uit 1872 verplichtte begraafplaatsen daartoe, om besmettelijke ziekten, die vaak nog tot epidemieën leidden, een halt toe te roepen. In een lijkenhuisje werden overledenen die gestorven waren aan een besmettelijke ziekte apart opgebaard. 


Geschreven: 25 september 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Op 26 oktober vindt bij de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort weer een Platform Funerair Erfgoed plaats. Thema is dit keer de financiering van erfgoed op begraafplaatsen. Voor het eerst in lange tijd kunnen geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten in Amersfoort. Uiteraard is er ook de mogelijkheid online mee te kijken.


Geschreven: 09 september 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Op donderdagochtend 8 september opende wethouder Ad de Regt – wethouder monumenten en archeologie – de tentoonstellingsruimten in het poortgebouw van de oude algemene begraafplaats aan de Hogewal in Woerden. Met de opening is de restauratie van de begraafplaats uit 1829 afgerond. De dodenakker ligt op een bolwerk van de oude vestingstad.


Geschreven: 14 februari 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

De Gouden Terebinth, de tweejaarlijkse prijs van de stichting Terebinth voor funerair erfgoed, is zaterdag 12 februari uitgereikt aan de Stichting Vrienden van de Begraafplaats Keern te Hoorn. Deze groep vrijwilligers krijgt de prijs met name omdat zij binnen ‘een zeer kort tijdsbestek ongelooflijk veel heeft bereikt’.

De Vrienden bestaan pas sinds 2019, maar maakten volgens de jury een vliegende start. Er kwam een nieuwe monumentale poort op de plaats van de oude ingang van de begraafplaats. De Vrienden gingen aan het schoffelen, pakten het herstel van kapotte grafstenen aan, zochten de publiciteit en gingen spoorslags onderzoek doen naar personen die er begraven zijn.  


Geschreven: 06 februari 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Stichting Sovjet Ereveld
Categorie: Nieuwsberichten

Het Sovjet Ereveld wordt op woensdag 30 maart officieel heropend. Een plechtige ceremonie benadrukt het einde van drie jaar renovatie van de erebegraafplaats.

Met gegevens die het resultaat zijn van twintig jaar onderzoek door onderzoeker Remco Reiding en Stichting Sovjet Ereveld zijn nieuwe opschriften voor de grafstenen gemaakt. In de afgelopen jaar zijn alle 865 grafstenen gefaseerd vervangen door medewerkers van de Oorlogsgravenstichting. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Ambassade van de Russische Federatie, andere ambassades en het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.


Geschreven: 06 februari 2022
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Stichting De Ouwe Pôlle organiseert een funeraire dag op zaterdag 19 maart 2022. Op deze dag staat het erfgoed op de Amelander begraafplaatsen centraal. Er worden op vier Amelander begraafplaatsen rondleidingen gegeven en workshops aangeboden voor het behoud van de grafstenen. Hoe onderhoud je het beste een grafsteen? Hoe ziet de toekomst van de Amelander grafstenen eruit? Hoe zou je oude grafstenen kunnen hergebruiken? Op dergelijke vragen krijgt u antwoord van funerair deskundige Leon Bok van stichting Dodenakkers.nl. Verder bekijken we een aantal bijzondere grafmonumenten en leert u de symboliek achter de grafstenen kennen. 


Geschreven: 17 december 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Redactie
Categorie: Nieuwsberichten

Op donderdagmiddag 16 december jl. is op de Asser Noorderbegraafplaats het eerste gedeelte van het neogotische gietijzeren grafmonument Brumsteede herplaatst. Het monument van Brumsteede is een product van de inmiddels opgeheven Asser IJzergieterij, In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw was het monument – het hoogste gietijzeren grafmonument in Nederland – in verval geraakt. Door corrosie waren de bundelpijlers van het baldakijn ernstig aangetast. Vele onderdelen, zowel van het baldakijn als het omringende hek waren in de loop van de tijd verdwenen.


Geschreven: 27 november 2021
Aangepast: 11 februari 2024
Auteur: Marc de Bruijn
Categorie: Nieuwsberichten

De tempel van de Herfstlaan

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede staat de grafkapel van de familie Van Vollenhoven. Het gebouw is in neoclassicistische stijl met verschillende kleuren baksteen gebouwd, waarbij de Romeinse tempelbouw als voorbeeld heeft gediend. Onder de kapel ligt een grafkelder. Nadat in 2015 was geconstateerd dat de grafkapel niet meer in al te beste staat verkeerde, werd door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) een voorstel tot restauratie gedaan. Samen met de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland werd de grafkapel in 2020/2021 gerestaureerd. De grafkapel was eerst een provinciaal monument, maar na het afschaffen van de provinciale beschermingsregeling is de kapel nu een gemeentelijk monument.