Skip to main content

Abri

Glossaries

Term Definition
Abri

AbriEen niet afgesloten wachtruimte die vooral bij het openbaar vervoer veel voorkomt. Ook op verschillende begraafplaatsen zijn abri’s te vinden.

Het woord "abri" is ontleend aan het Frans en komt van het werkwoord "abrier", hetgeen beschutten tegen (de wind) betekent. In het Latijn betekent apricari warm houden. Een abri biedt dus in de eerste plaats beschutting tegen de elementen. Oorspronkelijk waren abri’s vaak voorzien van deuren, in tegenstelling tot een schuilplaats die open was. Op een enkele begraafplaats zijn speciale abri’s ontworpen zoals op de Kleverlaan in Haarlem, maar er zijn ook begraafplaatsen waar oude bushokjes zijn gebruikt, zoals op Heidehof in Apeldoorn. Abri's worden soms ook gebouwd in combinatie met de functie van toilet, bergplaats, werkruimte en soms zelfs een urnenmuur.