Skip to main content

Aedicula

Glossaries

Term Definition
Aedicula

Een versieringsmotief ontleend aan de klassieke kunst, is een samenstel van twee zuilen of pilasters, hoofdgestel en fronton. Geliefd motief voor onder andere grafmonumenten.