Skip to main content

Arcade

Glossaries

Term Definition
Arcade

Een rij bogen op zuilen of pijlers. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een open arcade en een blinde arcade. Een open arcade of werkelijke arcade bevat een opening of doorgang naar een open ruimte, die op zich weer toegang kan geven tot bijvoorbeeld winkels of woningen. Wanneer een arcade direct tegen een muur rust, of hier deel van uitmaakt, dan spreken we van een blinde arcade. Er is dus geen doorgang of opening in opgenomen. Op begraafplaatsen in meer zuidelijke landen komen arcades veelvuldig voor, soms zelfs afgesloten door glas. In Nederland kennen we twee begraafplaatsen met een arcade: St. Petrusbanden in Den Haag en de St. Laurentiusbegraafplaats in Rotterdam. Bij de laatste is de arcade toegepast om keldergraven in op te nemen. Terwijl de kelder zich op de vloer van de arcade bevindt wordt in de achterwand het grafteken opgenomen.