Skip to main content

Aula

Glossaries

Term Definition
Aula

Met het oog op lijkbezorging kennen we een aula als een hal of grote ontvangstzaal van een begraafplaats of crematorium. Soms wordt ook een heel gebouw zo genoemd, zoals op De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Oorspronkelijk werd de voorplaats van een Grieks-Hellenistisch huis aula genoemd. Hieruit ontstond later een binnenhof dat omgeven werd door woonvertrekken en galerijen. De term werd ook benut in de vroegchristelijke tijd voor het gedeelte van de kerk waar alleen leken kwamen. In het Latijn werd het woord gebruikt voor een groot voorplein of hof. Feitelijk is een aula een grote ruimte of zaal bedoeld voor gemeenschappelijke bijeenkomsten. Vaak ook is een aula bedoeld om kennis over te dragen: veel scholen en universiteiten hebben een aula waar leerlingen, studenten of medewerkers bijeen komen. Veel aula’s zijn dan ook uitgerust met de nodige technische apparatuur, zoals audio, beamers en pc. Om de zichtbaarheid van de docent te verhogen, worden de stoelen meestal op een helling geplaatst, of wordt de docent op een verhoging geplaatst. Soms is de kantine of mensa geïntegreerd in de aula, of in het gebouw waar de aula is gevestigd.