Skip to main content

Buitenbegraafplaats

Glossaries

Term Definition
Buitenbegraafplaats

Benaming voor de begraafplaatsen die in de 19de eeuw buiten de muren en/of singels van de steden werden aangelegd.