Cenotaaf

Glossaries

Term Main definition
Cenotaaf

Monument ter nagedachtenis aan een overledene die elders begraven is; denkbeeldig graf.


© 2023 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.