Skip to main content

Cenotaaf

Glossaries

Term Definition
Cenotaaf

Monument ter nagedachtenis aan een overledene die elders begraven is; denkbeeldig graf.