Skip to main content

Corpus

Glossaries

Term Definition
Corpus

Uitbeelding van een lichaam, gewoonlijk dat van Christus, maar mogelijk ook van de overledene zelf.