Skip to main content

Neogotiek

Glossaries

Term Definition
Neogotiek

Het navolgen van gotische reconstructies uit de Middeleeuwen.