Skip to main content

Oorlogsmonument

Glossaries

Term Definition
Oorlogsmonument

Gedenkteken, opgericht ter herinnering aan gebeurtenissen of personen die verband houden met een specifieke oorlog. In sommige gevallen is het oorlogsmonument ook tegelijk het grafmonument voor gesneuvelde strijders of verzetslieden.

Tussen 1940 en 2008 zijn in Nederland meer dan 3.300 monumenten opgericht ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel daarvan op een begraafplaats staan, is niet bekend. Van eerdere oorlogen waarbij Nederland betrokken was, zijn er veel minder te vinden, maar ze bestaan wel. Bekende voorbeelden zijn ondermeer het Citadelmonument in Ginneken dat herinnert aan de slachtoffers die vielen bij de gevechten rondom de Antwerpse citadel in 1832 of het monument voor luitenant-kolonel Thomson die viel bij een van de allereerste Nederlandse vredesmissies in Albanië in 1914. De aard van een oorlogsmonument kan vele vormen aannemen. Vaak worden symbolische waarden uitgebeeld, zoals geketende vrijheid, leven in vrijheid en dergelijke. Tot op de dag van vandaag worden oorlogsmonumenten opgericht, zoals voor de gesneuvelden in Uruzgan of Irak.