Skip to main content

Ornament

Glossaries

Term Definition
Ornament

Het woord ornament komt van de Latijnse woorden ornare en ornamentum wat respectievelijk versieren en sieraad betekent. Het ornament is dus een versiering of decoratie. Deze versierselen werden op verschillende onderdelen van gebouwen, interieurs, meubelen, lijsten, schepen en kunst- en gebruiksvoorwerpen aangebracht.

Ornamenten op gebouwen hadden vaak een bouwkundige functie en waren onderdeel van de constructie. Deze werd bepaald door de aanwezige materialen en technieken. Daarnaast kunnen ornamenten het doel hebben de beschouwer een mededeling te doen, gedachten op te wekken of een gevoel te geven. Het ornament heeft dan een symbolische, esthetische of maatschappelijke functie. De vorm van het ornament wordt gekenmerkt door stilering, symmetrie en herhaling van een motief. De motieven zijn veelal ontleend aan verschillende natuurvormen (plantenmotieven, diermotieven en het mensbeeld) maar ook aan vormen van kunst- en gebruiksvoorwerpen.