Skip to main content

Sluitsteen

Glossaries

Term Definition
Sluitsteen

Dit woord heeft vanuit funerair perspectief een dubbele betekenis, enerzijds verwijst het naar de steen die een grafkelder afsluit maar bekender is de verwijzing naar de steen die het graf van Jezus afsloot.

In bouwkundig opzicht verwijst het naar de bovenste steen, vaak een versierd stuk natuursteen, in een bakstenen boog. Bij oudere gebouwen komen dergelijke sluitstenen veelvuldig voor boven ramen of deuren. Het is ook de naam voor de steen in de top van een gewelf. In Nijmegen, op de begraafplaats van de Heilig Land Stichting, is de dubbele funeraire betekenis van dit woord goed zichtbaar, met name door de imitatie van het graf van Christus.