Termen en Begrippen

Glossaries

Term Main definition
Gisant

Een liggend beeld op een graftombe. Afkomstig van het Franse werkwoord gésir = hulpeloos of dood teneerliggen.

Grafheuvel

Ook tumulus (meervoud Tumuli); is een door de mens opgeworpen heuvel over een (crematie-)graf of ruimte om doden een laatste rustplaats te geven. Deze grafheuvels werden opgeworpen in de Late steentijd tot en met de IJzertijd en zijn in sommige gevallen gedurende lange tijd gebruikt om doden te begraven.

Synonyms - Tumulus, tumuli
Grafkapel of grafkerk

Kapel, kerk opgericht bij of (meestal) op het graf van een vereerde persoon. In Nederland vinden we kleine grafkapellen op kelders van bijvoorbeeld adellijke families.

Grafkelder

Gewoonlijk een gemetseld graf afgedekt met een zerk. Toegankelijk via de zerk of bij grotere kelders via een trap aan de voorzijde. Vandaag de dag ook wel van gewapend beton.

Grafstede

Synoniem voor graf. Verouderde term komt zowel op grote zerken op zandgraven voor als op mausolea. Met name gehanteerd door rijkere families.

Graftombe

Praalgraf in de vorm van een sarcofaag. In kerken toegepast als afdekking van een grafkelder.

Synonyms - Praalgraf
Graftrommel

Een graftrommel heeft een voornamelijk ovaal- of ronde vorm en wordt aan de voorzijde afgesloten door glas. Meestal zijn de trommels gemaakt van zink of blik, maar ook andere metalen en materialen komen voor. In de trommels is in de meeste gevallen een krans met kunstbloemen en –bladen geplaatst.

Synonyms - kransdoos, kranstrommel, grafdoos
Grafzerk

Liggende (natuur-)steen ter afdekking van een graf. De steen kan variëren in grootte en versiering. Doorgaans worden naam en geboorte- en sterfdatum vermeld. Oudere zerken bevatten meestal een grafschrift langs de rand.

Synonyms - Zerk
Graniet

Korrelig oergesteente, hoofdzakelijk samengesteld uit kaliveldspaat, kwarts en glimmer. Zeer duurzaam en goed te polijsten. Deze steen vindt al zeer lang zijn toepassing in grafmonumenten maar in de 20ste eeuw vaker toegepast en dan opvallend door hoge graad van polijstwerk.

Granito

Een glad geschuurde steen van aan elkaar gekitte korrels van marmergranietzandsteen of kwartskorrels. Granito is vooral bekend door het gebruik in aanrechtbladen en wordt bij vloeren vaak terrazzo genoemd. Het gebruik als grafmonument komt beperkt voor.

Synonyms - terrazo
Griffioen

Decoratie in de vorm van een oosters fabeldier met de romp van een leeuw en de kop en vleugels van een adelaar.

Hardsteen

Een harde kalksteensoort uit België die door koolstof blauwgrijs is gekleurd; staat onder veel namen bekend, zoals arduin, blauwsteen, Belgisch graniet, stinksteen en stoepsteen.

Synonyms - Arduin, blauwsteen, Belgisch graniet, stinksteen, stoepsteen
Haut-reliëf

Reliëf waarbij het beeldhouwwerk of de figuren met de helft of meer van de dikte of diepte uit het vlak naar voren treden. Vergelijk bas-reliëf.

Jugendstil

Een kunststroming die tussen 1880 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa opkwam, voornamelijk als reactie op het vormvervagende impressionisme. De stroming staat ook onder diverse andere namen bekend, zoals Art Nouveau in Frankrijk, Sezession in Duitsland en Oostenrijk en Stil Modern in Rusland. De stromingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk het gebruik van golvende ornamentele lijnen, vaak in de gedaante van gestileerde planten.

Synonyms - Art Nouveau
Kapel

Kleine, niet-parochiale kerk op begraafplaats met een kruisbeeld, bewening of een heiligenbeeld. Ook wel als onderdeel van een groter kerkgebouw, maar dan voorzien van een eigen altaar, gewijd aan een specifieke heilige.


© 2019 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.