Skip to main content

Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Definition
Handen

Twee ineengrijpende handen, soms liggend op een kussen, zijn symbool van liefde en verbondenheid tussen man en vrouw.

Handen van een Cohen

De handen van een Cohen, een priester, werden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in de synagoge.

Hart

In het westen symboliseert het hart voornamelijk de religieuze- en wereldlijke liefde, denk aan een hart met doornen of een valentijnshart.

Hond

Symbool van trouw, waakzaamheid en huiselijkheid. Meestal ligt de hond aan de voeten van de dode, soms ziet men een staande hond.

Hulst

Zijn wintergroene bladeren en rode bessen verwijzen naar het eeuwig leven en de vooruitziendheid. Voor de christenen suggereren de stekelige bladeren het lijden van Christus en verwijzen zij naar de doornenkroon.