Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Main definition
Fakkel

De omgekeerde (brandende) fakkel was al voor de oudheid symbool van het gedoofde leven en attribuut van de dood. Een brandende fakkel verwijst naar (hernieuwd) leven (wederopstanding). Vaak zijn twee gedoofde fakkels kruislings afgebeeld

Synonyms - Toorts
Fasces

Vaak voorkomend op grafmonumenten in de vorm van posten of palen. Fasces waren rondom een bijl gebonden bundels van olmen- of berkentakken, zogenaamde roeden. Dergelijke fasces werden in het oude Rome door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen.Van oudsher symboliseren deze fasces gezag. In de Eerste Wereldoorlog ontstond in het koninkrijk Italie een beweging die de roedenbundel gebruikten als symbool van nationale eenheid. Naar dit symbool werden aanhangers van die beweging fascisten genoemd.

Synonyms - Roedenbundel

© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.