Skip to main content

Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Definition
R.I.P.

Requies'ca(n)t in Pace, hij/zij ruste in vrede.

Ringen

Evenals de cirkel duidt de ring op oneindigheid. Twee met elkaar verbonden ringen symboliseren hemel en aarde en de verbondenheid van twee mensen.

Roos

Een bloem die in het bijzonder verbonden is met Maria, die de 'roos zonder doornen' wordt genoemd omdat zij vrij is van de erfzonde.

Ruit

Een vierhoek of een gedraaid vierkant en is een verwijzing naar het aardse, de zichtbare wereld.

In de heraldiek kennen we het gebruik van het 'dodenschild', een zwart ruitvormig paneel waarop het familiewapen van de overledene is afgebeeld. Dergelijke dodenschilden vinden we soms terug als rouwborden in een kerk. De ruit vinden we ook terug als symbool op stèles en zerken, met name in de noordelijke provincies van Nederland.