Skip to main content

Ruit

Glossaries

Term Definition
Ruit

Een vierhoek of een gedraaid vierkant en is een verwijzing naar het aardse, de zichtbare wereld.

In de heraldiek kennen we het gebruik van het 'dodenschild', een zwart ruitvormig paneel waarop het familiewapen van de overledene is afgebeeld. Dergelijke dodenschilden vinden we soms terug als rouwborden in een kerk. De ruit vinden we ook terug als symbool op stèles en zerken, met name in de noordelijke provincies van Nederland.