Skip to main content

Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Definition
I.C.X.C.

De naam Jezus Christus: in het Grieks vormen de I en de C de eerste en laatste letter van 'Jezus', de X en de C van 'Christus'.

I.H.S.

Zijn de eerste drie letters van de Griekse vorm van Jezus. In Hoc Salus betekent: hierin ligt de zaligheid. In Hoc Signo (vinces): in dit teken zult gij overwinnen. Toen keizer Constantijn dit laatste teken in een visioen zag en hierin gelovende de strijd inging en won ging hij over op het Christendom.

I.N.R.I.

Staat voor 'Iesus Nazarénus Rex Iudaeórum' (Jezus van Nazareth, koning der Joden). Deze letters hangen meestal boven een crucifux.