Skip to main content

Fasces

Glossaries

Term Definition
Fasces

Faces - De Nieuwe Ooster, AmsterdamVoorkomend op grafmonumenten in de vorm van posten of palen. Fasces waren rondom een bijl gebonden bundels van olmen- of berkentakken, zogenaamde roeden, bijeen gehouden door een leren band. Dergelijke fasces werden in het oude Rome door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen. Van oudsher symboliseren deze fasces gezag. In Italië werden de roedenbundel door socialisten én nationalisten gebruikt als symbool voor eenheid. De Italiaanse politicus Mussolini richtte in 1919 de beweging Fasci di Combattimento, waarvan de leden een zwarte hemd en muts droegen en zich fascisten noemden. De fasces werd hun symbool.

Het symbool komt beperkt voor op Nederlandse grafmonumenten. Meest bijzonder is de toepassing op het grafmonument voor de Italiaanse motorcoureur Quaglieni, die in 1932 op een Belgisch circuit verongelukte en begraven ligt op De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Synonyms: Roedenbundel