Skip to main content

Ei

Glossaries

Term Definition
Ei

Symbool van geboorte en nieuw leven. 

In christelijke kring is er de gelijkenis van de uit het graf verrijzende Christus met het kuiken dat uit de schaal kruipt; de witte kleur van de schaal symboliseert zuiverheid en volmaaktheid. Rond het ei bestaan veel gebruiken die op symboliek berusten, zoals het paasei, een voorjaarssymbool als teken van de ontwakende vruchtbare natuur, maar ook in verband met de genoemde gelijkenis van de opstanding. Ook werd het de dode meegegeven in het graf als sterkend voedsel voor de reis naar het hiernamaals.