Skip to main content

Engel

Glossaries

Term Definition
Engel

Victoria, de gevleugelde godin van de overwinning uit de oudheid, werd in de christelijke betekenis een engel, de boodschapper van God.

De engelen zijn wezens die zich tussen God en de mensen verplaatsen. Ze zijn de dienaren van God, ze bezorgen zijn boodschappen aan de mensen (engel Gabriël aan Maria) en ze trachten de gelovigen bij te staan en te beschermen (beschermengel of engelbewaarder). Engelen hebben vaak bloemen- of lauwerkransen in de hand, ze strooien bloemen op het graf, musiceren of wenen. Op kindergraven komen vaak kleine engeltjes voor, die zijn ontstaan uit de naakte Cupido of Eros. De kinderengel draagt daarentegen echter vaak een lange wijde jurk, symbool van hemelse sferen. De vleugels staan voor de goddelijke opdracht. Vaak zijn de engelhoofdjes met vleugelparen op de grafsteen afgebeeld. Zie ook putto.