Skip to main content

Evangelist

Glossaries

Term Definition
Evangelist

De vroeg-christelijke Kerk, die veel gebruik maakte van symbolische beeldentaal, stelde de evangelisten soms voor als vier gevleugelde wezens: Mattheus was een mens, Marcus een leeuw, Lucas een os en Johannes een adelaar

De bron van deze symboliek was een passage uit Ezechiël (1:5-14), waarin de profeet vertelt van een vreemd visioen van de vier wezens. Het boek Openbaring (4:6-8) beschrijft soortgelijke dieren die de troon van God omringen (Apocalyps, 3). Zij zijn daarom algemeen bekend als de 'apocalyptische dieren'. De mens stelt Mattheus voor omdat het zijn evangelie is dat begint met de stamboom van Christus' voorvaderen; Marcus begint met de stem die roept in de woestijn, een zinspeling op de leeuw; De os, het offerdier, is Lucas, wiens evangelie begint met de beschrijving van het offer van de priester Zacharias; De adelaar, die dichter dan alle vogels andere vogels de hemel benadert, is Johannes, die God in zijn visioen het meest van nabij ziet.