Kan en schaal

Glossaries

Term Main definition
Kan en schaal

De (waterschenkende) kan en schaal van de Leviet, de tempeldienaar, die deze hanteert bij de rituele handwassing van een Cohen, priester, voorafgaand aan de Kohaniem-zegenspreuk.


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.