Skip to main content

Kan en schaal

Glossaries

Term Definition
Kan en schaal

De (waterschenkende) kan en schaal van de Leviet, de tempeldienaar, die deze hanteert bij de rituele handwassing van een Cohen, priester, voorafgaand aan de Kohaniem-zegenspreuk.