Skip to main content

Klaproos

Glossaries

Term Definition
Klaproos

Het gebruik hiervan is terug te voeren tot de Eerste Wereldoorlog, waar de bloedrode klaprozen groeiden op de gebombardeerde slagvelden en de eindeloze hoeveelheid vers gedolven graven. In de Gemenebestlanden worden de klaprozen (poppies in het Engels) gedragen in de periode voor 11 november, Remembrance Day.

In Zuid-Afrika heet de dag van herdenking van de Eerste Wereldoorlog zelfs Poppy Day. Op Remembrance Day worden traditioneel kransen gelegd welke volledig zijn samengesteld uit klaprozen.

In 1915 schreef de Canadese kolonel McCrae een later beroemd gedicht over de velden vol klaprozen, getiteld 'In Flanders Fields'. De beginregels luiden: In Flanders fields the poppies blow / Between the crosses, row on row / That mark our place (vrij vertaald: In de Vlaamse velden bloeien de klaprozen / Tussen de kruizen, rij na rij / Onze plekken markerend).
In 1918 overleed McCrae zelf aan de gevolgen van een longontsteking en een hersenvliesontsteking.

Aan de klaproos zelf wordt nog een symbolische waarde toegekend. De kleur rood verwijst naar het bloed van de doden, de zwarte kern naar dood en rouw. In het hart van de bloem is tenslotte een kruisvorm te herkennen, gezien als het christelijk symbool voor lijden. De klaproos is het symbool geworden voor het ondraaglijke lijden van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, maar is na de Tweede Wereldoorlog symbool geworden van alle doden.