Skip to main content

Lelietje van Dalen

Glossaries

Term Definition
Lelietje van Dalen

Symbool van Christus als brenger van het heil en het evangelie.