Skip to main content

Olijftak

Glossaries

Term Definition
Olijftak

De olijfboom is symbool van gerechtigheid, vrede en vroomheid en Gods zorg voor Zijn kinderen.

De joods-christelijke traditie wil dat een duif het einde van de zondvloed aankondigde met een olijftak in de bek. (Genesis 8,11). Sindsdien zijn de duif en de olijftak vredessymbolen. In de 18de eeuw was het gebruikelijk olijftakken samen met palmtakken te verwerken in rouwkransen ten teken van vrede en roem.