Skip to main content

Passer met winkelhaak

Glossaries

Term Definition
Passer met winkelhaak

Vrijmetselaarssymboliek. De passer verwijst naar de ideale cirkel van de alomvattende mensenliefde. De winkelhaak en de rechte hoek staan voor de rechtvaardigheid. De twee gereedschappen zijn maatgevend en leren de vrijmetselaar evenwichtig door het leven te gaan.