Skip to main content

Pauw

Glossaries

Term Definition
Pauw

Vanwege het oude geloof dat het vlees van deze vogel nooit verging, werd de pauw een christelijk symbool van onsterfelijkheid en van Christus' opstanding. Twee pauwen die uit één kelk drinken verwijzen naar de geestelijke wedergeboorte.