Skip to main content

Treurwilg

Glossaries

Term Definition
Treurwilg

Symbool van rouw en verdriet. De hangende takken symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt. Voor de Germanen was de wilg het symbool van de dood.

Synonyms: Treurboom