Skip to main content

Vis

Glossaries

Term Definition
Vis

Symbool van Christus omdat de beginletters van het Griekse woord voor vis, ICHTHUS, geïnterpreteerd werden als Iesous CHristos THeou (h)Uios Soter (Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser).

Ook een zeer vroeg symbool van de christelijke doop. Gelovigen werden pisciculi, visjes, genoemd; de vont is de piscina, letterlijk een visvijver.