Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Main definition
Schedel met gekruiste beenderen

Een Vanitassymbool (het Latijnse 'Vanitas' staat voor 'ijdelheid'). De schedel met de gekruiste beenderen verwijst naar de kortstondigheid van het leven en de betrekkelijkheid van alle aardse bezit.

Schelp

Symbool van vruchtbaarheid, liefde, huwelijk en leven. De christelijke symboliek beschouwt de schelp als beeld van het graf, dat de mens na de dood omsluit, voor hij mag opstaan. De voorstelling van de bevruchting van de als tweeslachtig beschouwde schelpdieren door de dauw uit de hemel, maakt de schelp ook tot Mariasymbool.

Sjofar

De sjofar of ramshoorn waarop wordt geblazen tijdens Rosj Hasjana (Nieuwjaar) en op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).

Synonyms - ramshoorn
Skelet

De personificatie van de dood, dikwijls met de zeis en een zandloper.

Slang

Symbool van het kwaad en een bijbels synoniem van Satan, 'de oude slang'.

Ster

Verwijzing naar Christus, naar nieuw leven en naar de hemel. Tevens kan een vijfpuntige ster de vijf wonden van Christus voorstellen. 

Stier

Is één van de vier 'apocalyptische dieren' en symbool van de evangelist Lucas.

Synonyms - Os
Stralenkrans

In de religieuze kunst een ring van licht om het hoofd van goddelijke of als heilig beschouwde personen. De nimbus kan verschillende vormen aannemen.

Synonyms - Nimbus
Taxus

Net als de laurier en de klimop blijft de taxus altijd groen en is symbool van de onvergankelijkheid, rouw en dood.

Treurende figuur

Symbool van de rouw van de nabestaanden. Meestal betreft het een treurende vrouw. Vaak levensgroot afgebeeld, treurend over een grafsteen geleund. Vergelijk pleurants, die voorkomen op praalgraven in kerken.

Treurwilg

Symbool van rouw en verdriet. De hangende takken symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt. Voor de Germanen was de wilg het symbool van de dood.

Synonyms - Treurboom
Uil

UilDe uil is in veel culturen over de hele wereld een mythologische vogel. Als nachtdier beschouwden de Kelten en Germanen als een vogel met bijzondere vaardigheden, bij de Germanen was de oehoe zelfs een grafgave. In het Oude Egypte stond een uilenhiëroglyfe voor de dood en bij de Oude Grieken en Romeinen was de oehoe een vogel van de onderwereld. De steenuil wordt vereenzelvigd met Pallas Athena, de Griekse godin van de wijsheid. 

In het Oude Testament beschouwde men uilen als onreine dieren. Voor christenen stond de uil symbool voor het idee dat de Joden niet Christus verkozen als Licht der Wereld, maar leefden in de duisternis. Ook in Midden-Amerikaanse en Afrikaanse culturen wordt de uil vaak geassocieerd met de dood, bijvoorbeeld als bewaker van het 'duistere huis van de aarde'.

Vierkant

Het vierkant, de vierhoek en de kubus representeren de aarde en het aardse bestaan. Dit in tegenstelling tot de driehoek, dat het hemelse voorstelt. Het getal vier staat in verband met het universum dat zich uitstrekt in de vier hemelrichtingen. Vier is het getal van de geschapen wereld van de vier elementen, maar ook van de vier jaargetijden en de vier levenstijdperken. In Openbaringen (21:16) meet het nieuwe Jeruzalem even lang als breed als hoog.

Sommige monumenten hebben een kubus of vierkant (ruit) gedraaid met de hoeken wijzend naar boven en beneden. Dit illustreert het aardse bestaan en de richtingen van de aarde en de hemel.

Vis

Symbool van Christus omdat de beginletters van het Griekse woord voor vis, ICHTHUS, geïnterpreteerd werden als Iesous CHristos THeou (h)Uios Soter (Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser).

Vleermuis

Is een attribuut van de gepersonifieerde nacht. De vleermuis wordt gezien als een demonisch dier en staat voor duivel, kwaad, nacht en dood.


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.