Skip to main content

Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Definition
Palmtak

Als attribuut van de godin van de overwinning, Victoria, symboliseert de palmtak de overwinning op de dood.

Papaver

Papaver is het symbool van Hypnos, de god van de slaap, en van zijn zoon Morpheus, de god van de dromen. Hypnos is de tweelingbroer van Thanatos, de god van de dood.

Passer met winkelhaak

Vrijmetselaarssymboliek. De passer verwijst naar de ideale cirkel van de alomvattende mensenliefde. De winkelhaak en de rechte hoek staan voor de rechtvaardigheid. De twee gereedschappen zijn maatgevend en leren de vrijmetselaar evenwichtig door het leven te gaan.

Passiebloem

De drie stempels symboliseren de kruisnagel, de driekleurige krans rondom het bestuivingsorgaan symboliseert de doornenkroon en het gesteelde vruchtbeginsel is het symbool van de kelk des Heren.

Pauw

Vanwege het oude geloof dat het vlees van deze vogel nooit verging, werd de pauw een christelijk symbool van onsterfelijkheid en van Christus' opstanding. Twee pauwen die uit één kelk drinken verwijzen naar de geestelijke wedergeboorte.

Pax

Latijn voor vrede. Symbool voor Christus die de vrede op aarde bracht.

Pelikaan

Het motief van de pelikaan die zich de borst doorboort om met zijn bloed zijn jongen te voeden, werd het symbool van Christus' zelfopoffering aan het kruis. De pelikaan symboliseert ook de Opstanding, omdat zij volgens een legende haar jongen uit liefde dooddrukte en vervolgens weer tot leven wekte met haar eigen bloed.

Phoenix

Deze mythische vogel werd zeer oud, volgens sommigen vijfhonderd jaar, en verbrandde zichzelf tenslotte op een altaar. Uit de as verrees dan een nieuwe, jonge Feniks. De vroege christenen namen de feniks over als symbool van Christus' opstanding. In de middeleeuwen werd hij algemeen in verband gebracht met de Kruisiging.

Synonyms - Fenix
Pijl

Symbool van een marteldood en attribuut van de heilige Sebastianus, de patroon tegen de pest. In de kunst werd de dood wel als skelet afgebeeld terwijl hij een pijl afschiet. Pijlen zijn vaak te zien in hekwerken of toegangspoorten van begraafplaatsen

Pijnappel

Symbool van onsterfelijkheid.

Piramide

Staat voor de perfecte bouw en voor volmaakte afbouw van het leven.

R.I.P.

Requies'ca(n)t in Pace, hij/zij ruste in vrede.

Ringen

Evenals de cirkel duidt de ring op oneindigheid. Twee met elkaar verbonden ringen symboliseren hemel en aarde en de verbondenheid van twee mensen.

Roos

Een bloem die in het bijzonder verbonden is met Maria, die de 'roos zonder doornen' wordt genoemd omdat zij vrij is van de erfzonde.

Ruit

Een vierhoek of een gedraaid vierkant en is een verwijzing naar het aardse, de zichtbare wereld.

In de heraldiek kennen we het gebruik van het 'dodenschild', een zwart ruitvormig paneel waarop het familiewapen van de overledene is afgebeeld. Dergelijke dodenschilden vinden we soms terug als rouwborden in een kerk. De ruit vinden we ook terug als symbool op stèles en zerken, met name in de noordelijke provincies van Nederland.